Kredili İşlemler

Kredili İşlemler A A

Pay (Hisse) Senedi İşlemlerinde kredi kullanabilir miyim?

Pay (hisse) senedi işlemlerinizde Ziraat Yatırım tarafından tanımlanmış bir hisse senedi krediniz mevcut ise, teminat olarak kabul edilen hisse senetlerinde kredili işlem yapabilirsiniz. 

Ziraat Yatırım’da Kredi talep için minimum 25.000.-TL varlık sahibi olmanız gerekmektedir. 

VİOP işlemleri kredili olarak yapılamamaktadır.

Pay (Hisse) Senedi Kredi kullanım koşulları nelerdir?

İlk kredi talebinizde varlığınız kadar kredi limiti tanımlanabilir.
Kredi limiti sadece hisse alımları için kullanılır.

Kredi Faiz oranı piyasa koşullarına göre belirlenmektedir. 

Ziraat Yatırım üzerinden emir iletimi yapabildiğiniz tüm kanallardan hisse senedi kredi limitinizi kullanabilirsiniz.

Pay (Hisse) Senedi işlemlerinde kullanabileceğim kredi tutarı nasıl hesaplanır?

Hisse senedi kredisi teminat bazlı bir kredi türüdür. Buna bağlı olarak kullanılabilir kredi tutarınız Ziraat Yatırım tarafından size tahsis edilmiş bulunan kredi limiti üst limit olmak şartıyla, Yatırım hesabınızda bulunan Hisse Senetlerinin Teminat oranları ile değerlenmiş tutarlarına bağlı olarak hesaplanmaktadır. 

Şirketimizin Hisse senedi işlemleri için  krediye konu kabul ettiği senetleri görmek için tıklayınız. 


E-CAS nedir ?
E-CAS Merkezi Kayıt Kuruluşunun yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında devreye aldığı sistemdir.

https://www.mkk.com.tr/tr/content/Yatirimci-Hizmetleri/e-CAS

Kredili işlem gerçekleştiren müşterilerimizin menkul depo işlemleri MKK nezdinde de değiştirilmekte rehin/teminat depo hareketleri gerçekleştirilmektedir. 

Kredi limitinde hesap açılışlarında E CAS zorunluluğu bulunmaktadır.

Gün içi İşlem Nedir?
Portföyünüzde yer alan menkul kıymetlerin teminat olarak kabul edilerek daha fazla alım yapmanıza imkân sağlayan gün içi alım limitiyle, gün sonunda kapatmak kaydıyla ilave bir maliyet olmaksızın piyasada daha fazla pozisyon alabilirsiniz.

Gün sonunda portföy büyüklüğünüzden fazla aldığınız tutarı satmak şarttır.
Gün İçi işlem Limiti yapabilmeniz için Kurumumuzun sizden isteyeceği Taahhütnameyi imzalamanız gerekmektedir.
Ziraat Yatırım’da Gün İçi Limit talep için minimum 25.000.-TL varlık sahibi olmanız gerekmektedir.

Kurumunuzda Krediye Konu Kıymetlerin Teminat oranları nedir?
Ziraat Yatırım e-Şubeye giriş yaptıktan sonra Hisse İşlemleri menüsünün altında Kredi ve Açığa Satışa konu kıymetlerbölümünden teminat vermiş olduğumuz hisse senedi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kredi kullanımına ilişkin hususlar nelerdir?


Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi” doğrultusunda Kredi kullanımına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
Öncelikle kredi taleplerinizde Kurum tarafından kredi verilmesi uygun görülen sonrasında anlık değişebilen Krediye konu Pay senetleri ve teminat oranları doğrultusunda Kredi Komitesi’nin uygun görüşü aranmaktadır. 

Krediye konu pay senetlerinizin Kredi Komitesi tarafından oluşturulan ve anlık değişebilen teminat oranları doğrultusunda ve kullanımı süresince mevzuat gereği genel özkaynak oranı hesaplanmaktadır. 

Hesaplanan genel özkaynak oranınızın ise Sermaye Piyasası Kurulunun Seri V No:65 Sayılı Tebliği’nin ilgi maddeleri doğrultusunda başlangıçta %50, kredinin devamı süresince %35 olması zorunlu kılınmıştır.


SPK’nın, Seri V No:65 Sayılı Tebliği’nin 17. Maddesi’ne göre; kredili alım işlemlerinizde krediniz teminat oranları dikkate alınmak koşuluyla başlangıçta en fazla hesabınıza yatırmış olduğunuz nakit ve menkul kıymet (teminat indirgenmiş ağırlıklı ortalama fiyatlara göre) toplamı kadardır. 

Böyle bir durumda, başlangıçta alabileceğiniz ‘Pay Senetleri Toplamı’ , Özkaynağınızı oluşturan nakit ve menkul kıymet tutarı (teminat indirgenmiş ağırlıklı ortalama fiyatlara göre) ile Size Açılan Kredi tutarının toplamına eşit olacaktır


Hesaplama şu şekildedir:   


                                                Özkaynak 
Özkaynak Oranı =        --------------------------------------------
                                   Özkaynak + Size Açılan Kredi
                                        (Pay Senetleri Toplamı)
            


Piyasadaki gelişmelere bağlı olarak Pay Senetleri Toplamınızın değeri düşebilir; Özkaynak Oranınız azalır. 

SPK’nın Seri V No:65 sayılı Tebliği’nin ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu üzere Özkaynak oranınızın %35’in altına düşmesi halinde kredinin devamı için genel özkaynak oranınızı %50’ye çıkarmanız istenmektedir. 

Bu işlem tarafınızca takas günü (Pay senedi alım – satımının yapıldığı günü takip eden 2 işgünü içerisinde) yapılmadığı takdirde;

Özkaynak oranınızı %50’ye tamamlayacak şekilde Pay Senetlerinizi, İlgili mevzuat ve Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi hükümleri uyarınca resen satış hakkımız saklıdır. 

Böyle bir uygulamaya maruz kalmamanız için ileride oluşabilecek yükümlülüğünüzü takas gününe kadar yerine getirmeniz hususunu bilgilerinize sunarız.