Kurumsal Finansman

Kurumsal Finansman A A

Kurumsal Finansman Birimi, deneyimli kadrosu, ürün çeşitliliği ve değişik halka arz projeleri ve şirket değerlemelerinden edindiği tecrübeleri sayesinde şirketlerin kaynak gereksinimlerini sermaye piyasalarından en uygun şart ve yöntem ile sağlayabilmeleri için danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır. Şirketimiz BIST Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP)’nda Piyasa Danışmanı yetki belgesine sahip olup, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli firmaların sermaye piyasasına ulaşmasına da aracılık etmektedir. GİP Piyasa Danışmanı Beyanı

 

İhraç Dokümanları
Halka Arzlar

Kurumsal Finansman Bölümü, hazırlık ve başvuru aşamalarından başlayıp s