Sabah Stratejisi

Sabah Stratejisi A A

Sabah Stratejisi - 17 / 08 / 2018

 

ŞİRKET HABERLERİ

Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı 55,5mn TL ile piyasa beklentisi olan 61mn TL'nin hafif altında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net dönem karı 41,5mn TL idi. Doğuş Otomotiv'in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 oranında azalarak 3.050mn TL'ye gerilerken, satışların maliyeti de %3,5 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %6,4 artarak 324,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,9 puan artışla %10,6'yı göstermiştir. Doğuş Otomotiv'in operasyonel giderleri aynı dönemde %7,5 oranında azalmış ve 191,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 11,9mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 144,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 93,9mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 5,3mn TL gelir kaydeden şirket, özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımlardan da 19,7mn TL'lik gelir kaydetmiştir. Böylelikle finansman öncesi kar 169,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında 101,6mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki finansman gideri 86,8mn TL idi. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 68,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 55,5mn TL olmuştur. 6 aylık dönemde ise Doğuş Otomotiv'in ana ortaklık net dönem karı geçen senenin aynı dönemine göre 2 kat artarak 136,8mn TL'ye yükselmiştir.

Global Yatırım Holding (GLYHO, Sınırlı Pozitif): Holding 2Ç2018'de 5,6mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamış ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 81mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Brüt karı%77,1 oranında artarak 99,4mn TL'ye ulaşan Şirket diğer faaliyetlerden 2Ç2017'de kaydedilen 62,8mn TL gidere karşın 2Ç2018'de 15,2mn TL gelir kaydetmiş ve buna bağlı olarak da faaliyet karı 53,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan finansman giderleri 40mn TL'den 50,6mn TL'ye yükselmiş ve karın daha yüksek çıkmasını engellemiştir. İkinci çeyrek kar rakamına karşın, ilk çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Holding Ocak-Haziran döneminde 51mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde ana ortaklık net dönem zararı 137,8mn TL idi.

Kartonsan Karton (KARTN, Pozitif): Şirketin 2018 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 25,1mn TL ile geçen sene aynı dönemdeki 9mn TL'nin %177,7 üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,6 oranında artarak 159,3mn TL olurken, satışların maliyeti de %12,4 oranında artarak 119,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %114,1 oranında artarak 39,8mn TL'yi göstermiştir. Brüt kar marjı ise 10,1 puan artışla %25 olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %11,5 oranında artarak 9,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyet gelirleri ise 0,7mn TL olurken, faaliyet karı 2Ç2017'deki 12,4mn TL'den 2Ç2018'de 30,9mn TL'ye yükselmiştir. 4,9mn TL'lik yatırım faaliyetlerinden gelirler ve 2,7mn TL'lik finansman gideri sonrasında şirketin vergi öncesi net dönem karı 33,1mn TL olmuştur. 8mn TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 25,1mn TL'yi göstermiştir. Şirketin 6 aylık net dönem karı 31mn TL artışla 41,7mn TL'ye yükselmiştir.

Karel Elektronik (KAREL, Nötr): Şirket'in 2Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı 2,8mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 13,7mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Diğer yandan, brüt kar %95 oranında artarak 46,9mn TL'ye yükselmiştir. Karın düşmesinde ise 2Ç2017'de kaydedilen 4,5mn TL'lik net finansman gelirine karşın 2Ç2018'de 30,2mn TL net finansman gideri kaydedilmesi etkili olmuştur. Brüt kar marjı ise %27 gerçekleşerek bir önceki yılın aynı döneminin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Son olarak, ikinci çeyrek karı ile birlikte Şirket'in yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %54 oranında azalarak 9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2Ç2018 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %52 oranında azalarak 41,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Karın düşük gerçekleşmesinde finansman giderinin 45,2mn TL'den 338,1mn TL'ye yükselmesi ana etken olmuştur. Satış gelirleri %46,3 oranında artan şirketin brüt karı ise %66,9