Sabah Stratejisi

Sabah Stratejisi A A

Sabah Stratejisi - 30 / 03/ 2020

 

ŞİRKET HABERLERİ

İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka, toplamda 500mn EUR veya TL de dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılındığını duyurmuştur.

11 Şubat 2020 Tarihli İş Bankası Raporumuz için tıklayınız…

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL, Nötr): Şirketin 27 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde; Şirketin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2020 tarihinde yapılacağına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05 Mart 2020 tarih ve 9681 sayılı kararının iptaline ve 2019 yılına ait Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir.

14 Şubat 2020 Tarihli Ereğli Demir Çelik Raporumuz için tıklayınız..

İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Nötr): Şirketin 27 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde; Şirketin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2020 tarihinde yapılacağına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05 Mart 2020 tarih ve 569 sayılı kararının iptaline ve 2019 yılına ait Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir.

17 Şubat 2020 Tarihli İskenderun Demir Çelik Raporumuz için tıklayınız..

Good-Year (GOODY, Nötr):COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalarda değişen talebi göz önünde bulundurarak, Adapazarı ve İzmit fabrikalarında 30 Mart 2020 ve 13 Nisan 2020 tarihleri arasında iki hafta süreyle geçici olarak üretime ara verilmesine, ayrıca "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, kısa çalışma ödeneği alınması için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Söğüt maden sahasına ilişkin olarak Şirket ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ("Koza") arasındaki dava ile ilgili Şirkete yöneltilen sorular hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. Buna göre Şirket ile Koza arasında yapılmış bulunan Bilecik ili Merkez ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahasındaki madenlerin işletilme hakkının devrine yönelik rödovans hesaplanması başlıklı hasılat kirası niteliğindeki sözleşmelerin akde aykırılık nedeniyle feshine, Koza'nın maden arama faaliyetine son verilerek dava konusu maden sahasından tahliyesine ve sahanın Şirkete teslimine, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 24.02.2003 tarihinde verilmiş işletme izni gereğince dava konusu maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın Şirket adına yeniden tesciline kesin olarak karar verilmiştir. Alınan kesin karar üzerine ruhsatın Şirket adına tescil edilmesi için gerekli başvuru yapılmış ve MAPEG tarafından 14.01.2020 tarihinde söz konusu ruhsat Şirket adına tescil edilmiştir. Söğüt maden sahasının ve maden işleme ruhsatının mahkeme kararı ile Şirkete geçmesinin ardından, söz konusu sahadaki maden yatırımlarını gerçekleştirmek üzere Şirketin %100 hissedar olduğu Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin kurulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin kurulması için gerekli başvurular yapılmış olup, şirketin tescil sürecinin bitmesini müteakip, aynı gün KAP'ta kamuoyuna duyurulacaktır. Bu noktada Söğüt altın maden sahasına ilişkin olarak, rezerv ve kaynaklar hakkında gerek Şirketin gerekse Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda bildirdiği bilgilerin dışında ellerinde KAP'a açıklanmasını gerektirecek önemde bir bilgi bulunmamaktadır.

Pegasus (PGSUS, Negatif): 03.02.2020 tarihinden itibaren Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve yabancı ülkelerin resmi otoritelerinin COVID-19 Korona Virüsüne karşı aldıkları tedbirler doğrultusunda yabancı ülkelere yapılacak seferlere uçuş kısıtlamaları getirilmiştir. SHGM tarafından internet adresinden yayımlanan liste kapsamındaki kısıtlamalar dahilinde tüm yurt dışı seferleri zorunlu olarak durdurulmuştur. Diğer yandan COVID-19 Korona Virüsü için alınan ek tedbirler doğrultusunda SHGM'nin talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferler de durdurulmuştur. Şirket, tüm dünyayı ve özellikle küresel çapta havacılık sektörünü olumsuz etkileyen salgının operasyonel ve finansal risklerine yönelik tedbirleri planlamakta ve uygulamaktadır.

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): 126 gün vadeli 300mn TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla SPK ve Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.

18 Şubat 2020 Tarihli Vakıfbank Raporumuz için tıklayınız…

SEKTÖR HABERLERİ 

Bankacılık: TCMB tebliğinde yapılan değişiklikle TL cinsi kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faizi %1,7'den %1,55'e indirildi.  TL cinsi kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı da 15 baz puan indirimle %1,25'e çekildi. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde ise aylık azami akdi faiz %1'e, gecikme faizi ise %1,30'a indirildi. Kaynak: Bloomberg

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, DESPC.E, KLMSN.E, NTHOL.E, PARSN.E, TGSAS.E paylarında 30/03/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/04/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.

SPK'nın 02/03/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.

Halka Arz: Şekerbank'ın iştiraki Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) halka arz başvurusunda bulundu.

DiĞER ŞİRKET HABERLERİ 

Akfen GYO (AKFGY): Akfen GYOkoronavirüs salgınına bağlı gelişmeler nedeniyle, Accortarafından işletilen otellerinin doluluk oranlarında Mart ayıbaşından bu yana dramatik kayıplar oluştuğunu duyurdu.Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, bu kapsamda Accortarafından işletilen otellerinin bazıları ve Kıbrıs Hükümeti'ninaldığı karar neticesinde de Girne'de Voyager tarafındanişletilen otelinin geçici olarak faaliyetlerini durdurduğunubelirtti.

Arena Bilgisayar (ARENA): Şirket, sektörün ilk bulut güdümlü uçtan uca kurumsal ağ tedarik şirketi olan Extreme Networks ile Türkiye genelinde geçerli distribitörlük anlaşması imzalamıştır. Extreme Network, 1 Milyar ABD Doları'nın üzerinde küresel bir ciroya sahiptir ve Extreme ile yapılan anlaşmanın Şirket'in satışlarına 5mn ABD Doları üzerinde katkı sağlaması beklenmektedir.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): Şirket Bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 85mn TL olan ödenmiş sermayesinin 80mn TL nakit artırmak suretiyle 165mn TL'ne yükseltilmesi işlemi 27.03.2020 tarihinde tescil olmuştur. Söz konusu sermaye artırımı öncesinde %99,74 olan şirket payı, sermaye artırımı sonrasında %99,87 olmuştur.

Halk GYO (HLGYO, Nötr) - Vakıf GYO (VKGYO, Nötr) Adi Ortaklığı (%50/%50) ile hayata geçen Bizimtepe Aydos projesi bünyesinde yer alan işyeri niteliğindeki 2 adet gayrimenkul, 01.05.2020 tarihinden itibaren, aylık 1.500 TL+KDV bedel ile Remax Arge - Akatlı Grup Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti.'ne Vakıf GYO A.Ş. ile müşterek olarak kiralanmıştır. Kira sözleşmesi 5+5 yıllık süre için olup, yeni dönem (yıllık) kira artışının, her yıl Nisan ayında, 12 aylık (TÜFE+ÜFE) ortalaması oranında uygulanmasına karar verilmiştir.

Sabah Stratejisi Raporumuz için tıklayınız...