Sabah Stratejisi

Sabah Stratejisi

Sabah Stratejisi - 21 / 08 / 2017

 

ŞİRKET HABERLERİ

Alarko Holding (ALARK, Pozitif): Alarko Holding'in 2Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 63,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 8mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararına göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri 2Ç2017'de %59,9 oranında artan Holding'in brüt karı ise 7,8mn TL'den 39,3mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan diğer faaliyetlerden 2Ç2016'da kaydedilen 14,2mn TL'lik gelire karşın bu çeyrekte 13,5mn TL gider kaydedilmiş ve Holding 2Ç2017'de 2,5mn TL faaliyet zararı kaydetmiştir. Buna karşın, iştiraklerden gelirler 9,9mn TL'den 64,2mn TL'ye çıkmış ve Holding'in bu çeyrekte kar açıklamasında önemli etken olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding'in ilk yarı ana ortaklık karı 80.2mn TL'ye ulaşmış ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında düşüş kaydetmiştir.

Alcatel Lucent (ALCTL, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2Ç2017'deki net dönem karı geçen sene aynı çeyreğe göre %72,5 azalışla 3,3mn TL olmuştur. Şirketin karının azalmasının temel sebebi maliyetlerdeki görece yüksek artışıdır. Alcatel'in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 oranında artarak 99,4mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti de %16,3 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %24 gerileyerek 22,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 7,1 puan azalarak %22,3'ü göstermiştir. Alcatel'in operasyonel giderleri aynı dönemde %7,7 oranında artmış ve 8,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 1,4mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 12,3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 18,9mn TL idi. Finansman tarafında 2,1mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 10,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 3,3mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %86,6 oranında azalarak 2,2mn TL'ye gerilemiştir.

Doğan Holding (DOHOL,  Negatif): Doğan Holding 2Ç2017'de 93,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 531bin TL'lik ana ortaklık karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %33,7 oranında artan Holding'in brüt karı ise %8 oranında azalarak 328mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet karı da %60,9 oranında gerilemiş ve 32,2mn TL'ye inmiştir. Buna ilaveten yatırım faaliyetlerinde giderler ile finansman giderlerindeki artışın etkisiyle Holding ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. İkinci çeyrek zarar rakamı ile birlikte Holding'in ilk yarı ana ortaklık zararı 174,3mn TL'ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde ana ortaklık zararı 29,8mn TL idi.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Pozitif): Şirket'in 2Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında artarak 85,6mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle %24 oranında artarak 2Ç2017'de 52,2mn TL'ye yükselmiştir. Karın artmasında brüt kardaki artışın yanı sıra temettü gelirinin 39,6mn TL artması etkili olmuştur. Şirket'in yılın ikinci çeyreğindeki net ve brüt kar marjları ise sırasıyla %63 ve %38 olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 oranında artarak 121,6mn TL'ye yükselmiştir.

Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT, Pozitif): Şirket'in 2Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı 142,5mn TL ile geçen yılın aynı çeyreğinde elde edilen 60,8mn TL ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Karın artmasında brüt zarardan kara geçilmesi ve menkul kıymet değer artışı ile temettü gelirlerindeki artış ana etkenler olmuştur. Benzer şekilde ikinci çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı 179,5mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 93,6mn TL ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.
Ayrıca, Sermayesinin %49,99'una sahip olunan Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 25mn TL'den 125mn TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %50'sini oluşturan B Grubu pay sahiplerinin (Bozlu Holding A.Ş., Şükrü Bozluolçay ve Uğur Bozluolçay) rüçhan haklarının %85'ini  kullanmayacaklarını bildirmesi sebebiyle artırılacak sermayenin %92,5'i Şirket tarafından taahhüt edilecektir.

Ege Endüstri (EGEEN, Pozitif): Şirket'in 2Ç2017'deki net dönem karı geçen sene aynı çeyreğe göre %25,3 artışla 25,5mn TL olmuştur. Şirketin karının artmasının temel sebebi güçlü brüt kar artışıdır. Ege Endüstri'nin satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,4 oranında artarak 81,5mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti de %16,1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %26,9 artarak 34mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 2,2 puan artarak %41,7'yi göstermiştir. Ege Endüstri'nin operasyonel giderleri aynı dönemde %7,3 oranında azalmış ve 5,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 491bin TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 28,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 21,6mn TL idi. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 853bin TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 29,7mn TL olmuştur. Finansman tarafında 369bin TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 29,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 25,5mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,3 oranında artarak 55,2mn TL'ye yükselmiştir.

Kartonsan (KARTN, Pozitif): Şirket'in 2Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı geçen sene aynı çeyrekteki zararın aksine 9mn TL olmuş ve olumlu bir görüntü çizmiştir.  Şirketin karının artmasının temel sebebi brüt kar artışıdır. Kartonsan'ın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,9 oranında artarak 124,9mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti de %43,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %91,2 artarak 18,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3,3 puan artarak %14,9'u göstermiştir. Kartonsan'ın operasyonel giderleri aynı dönemde %1,9 oranında gerilemiş ve 8,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 2,4mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 12,4mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 2,8mn TL idi. Finansman tarafında 3,7mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 9,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 9mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %118,7 oranında artarak 10,7mn TL'ye yükselmiştir.

Nuh Çimento (NUHCM, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2Ç2017'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında gerileyerek 52,3mn TL olmuştur. Maliyetlerdeki artış, brüt karın aynı dönemler itibariyle %30 oranında azalarak 77,2mn TL'ye düşmesinde etkili olmuştur.  Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 oranında azalarak 70,1mn TL olmuştur.

Polisan Holding (POLHO, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı geçen sene aynı çeyreğe göre %26 azalışla 24,5mn TL olmuştur. Polisan Holding'in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,6 oranında artarak 195,8mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti de %86,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %3,3 artarak 24,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 8 puan azalarak %12,5'i göstermiştir. Polisan Holding'in operasyonel giderleri aynı dönemde %65 oranında artmış ve 14,2mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 593bin TL, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 8,9mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 19,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 14,3mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden 46bin TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 19,9mn TL olmuştur. Finansman tarafında 1,3mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 18,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 25,5mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 24,5mn TL'dir. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,4 oranında azalarak 40,7mn TL'ye gerilemiştir.

Sinpaş GYO (SNGYO, Nötr): Sinpaş GYO 2Ç2017'de 6,5mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 17mn TL zarar kaydedilmişti. Aynı dönemler itibariyle brüt kar 10,9mn TL artarak 17,1mn TL'ye yükselse de, finansman gelirlerindeki 4,2mn TL düşüş ve finansman giderlerindeki 8,6mn TL'lik artış, zarar kaydedilmesinde etkili olmuştur. Şirket'in satış gelirleri ise geçen yılın ikinci çeyreğine göre 97,8mn TL artarak 2Ç2017'de 127mn TL'ye yükselmiştir. Öte taraftan, ikinci çeyrek zarar rakamı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem zararı 53,5mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 17,1mn TL zararın üzerinde gerçekleşmiştir.

Şişe Cam (SISE, Pozitif): Şişe Cam'ın 2Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,3 oranında artarak 253,7mn TL'ye yükselmiştir.  Beklenti 235mn TL yönündeydi. Şirket'in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %28,9 oranında artarak 795,3mn TL olmuştur. Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %98,5 oranında artarak 590,5mn TL'ye yükselmiştir. Son olarak, Şirket'in 2Ç2017'deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %9 ve %29 oranında gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde söz konusu oranlar sırasıyla %8 ve %29 idi.

Akbank (AKBNK, Öneri "EKLE", Nötr): Vergi Denetim Kurulu tarafından bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil edilen dosya masrafları üzerinden KKDF hesaplanmaması gerekçesiyle 2012-2014 yılları için Vergi İnceleme Raporu düzenlenmiş olup; Banka'dan 35mn TL KKDF aslı ve 37,5m TL cezai faiz olmak üzere toplam 72,5mn TL talep edilmiştir.

27 Temmuz 2017 Tarihli Akbank Raporumuz için tıklayınız...

Alarko Carrier (ALCAR, Sınırlı Pozitif): Şirket'in bilanço aktifinde bulunan İstanbul Tuzla, 29.865 m2 büyüklüğündeki arazinin satışını gerçekleştirmek amacıyla tanıtım, pazarlama ve aracılık hizmetlerini yapması için Solidus Gayrimenkul Danışmanlık ve Reklamcılık Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. 08.03.2017 tarihinde kamuya açıklandığı üzere; söz konusu arazi, 20.04.1998 tarihli hisse satış sözleşmesine göre Carrier HVACR Investments B.V.'nin hak sahibi olmadığı taşınmazdır.

Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Pozitif): Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi tarafından Denizli ve Aydın il sınırlarında yer alan Karataş mevkiinde kurulmakta olan toplamda 165 MW kurulu güce sahip olacak Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali'nin 99,5 MW gücündeki birinci ünitesinin Enerji Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapılmış olup, ünite 19.08.2017 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başlayacaktır.

SEKTÖR HABERLERİ

Türk Eximbank: Türk Eximbank ve Japonya Resmi İhracat Destek Kuruluşu NEXI arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Çimentaş Çimento (CMENT, Negatif): Şirket 2Ç2017'de 2,2mn TL ana ortaklık karı kaydetmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 21,2mn TL ana ortaklık kar açıklanmıştı. Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık zararı ise 6,1mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın ilk yarısında 21,9mn ana ortaklık karı elde etmişti.

Çimbeton (CMBTN, Negatif): Şirket 2Ç2017'de 0,8mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,5mn TL ana ortaklık kar açıklanmıştı. İkinci çeyrek zararı ile birlikte Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık zararı ise 1,5mn TL'ye yükselmiştir. Şirket geçen yılın ilk yarısında 0,8mn ana ortaklık karı elde etmişti.

Gentaş (GENTS, Pozitif): Şirket'in 2Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,1 oranında artarak 10mn TL'ye yükselmiştir.  İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,7 oranında artarak 13,6mn TL'ye yükselmiştir.

Sabah Stratejisi Raporumuz için tıklayınız...