Sabah Stratejisi

Sabah Stratejisi A A

Sabah Stratejisi - 12 / 11 / 2018

 

ŞİRKET HABERLERİ

Adana Çimento (ADANA, ADBGR ADNAC, Sınırlı Pozitif) : Şirket'in 3Ç2018'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında artarak 44,3mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti Şirket'in bu çeyrekte 39mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Diğer yandan, brüt karlılık da aynı dönemler itibariyle %53 oranında artmış ve 3Ç2018'de 59,2mn TL olmuştur. Şirket'in yılın üçüncü çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %22 ve %29 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %27 ve %31 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak - Eylül net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 oranında artarak 143,2mn TL'ye yükselmiştir.

Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Negatif): Holding 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 392,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı dönemindeki 86,5mn TL'lik ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %101,5 oranında artan Holding'in brüt karı ise maliyetlerdeki görece yüksek artışın etkisiyle %69,9 oranında artarak 82,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın diğer faaliyetlerden gelirler kur kaynaklı 19mn TL'den 212,7mn TL'ye yükselmiş ve faaliyet karı 43,4mn TL'den 248,7mn TL'ye ulaşmıştır. Ancak özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan bu çeyrekte 441,5mn TL gider kaydedilmiş ve 77,2mn TL'lik finansman gideri ile birlikte Holding ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte Holding'in ilk dokuz ay ana ortaklık net dönem zararı 555,2mn TL'ye ulaşmıştır. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 161,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Bera Holding (BERA, Sınırlı Negatif): Holding'in 3Ç2018 ana ortaklık net dönem zararı 54,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri 3. çeyrekte %68 oranında artan Holding'in brüt karı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %95,2 oranında artarak 171,6mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler de 5,8mn TL'ye yükselmiş ve karı desteklemiştir. Diğer taraftan finansman giderleri ise 27,9mn TL'den 150,1mn TL'ye yükselmiş ve dönem zararı oluşmasında ana etken olmuştur. 3. çeyrek zarar rakamıyla birlikte Holding'in 2018 yılı ilk 9 aydaki ana ortaklık net dönem karı 5,4mn TL'ye olarak gerçekleşmiştir.

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Pozitif): Şirketin 3Ç2018'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,2 oranında artarak 363,8mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi 311mn TL, bizim beklentimiz ise 323mn TL idi. BİM'in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,1 oranında artarak 8.460mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %32,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %45,8 oranında artarak 1.584mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,4 puan artışla %18,7'ye yükselmiştir. BİM'in operasyonel giderleri aynı dönemde %37,3 oranında artmış ve 1.112mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 16,8mn TL gider kaydedilmesi ardından faaliyet karı %61,7 yükselişle 455,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,9 puan yükselerek %5,4 olmuştur. 3. çeyrek FVAÖK rakamı %63,8 artışla 562,2mn TL olurken, FVAÖK marjı 1,1 puan artışla %6,6'ya yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2,7mn TL olmuştur. Finansman tarafında 10,9mn TL'lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 468,9mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 363,8mn TL olmuştur. Net kar marjı 0,7 puan artışla %4,3 olmuştur. Şirketin 9 aylık net dönem karı 2017'nin aynı dönemine göre %39 artışla 891,3mn TL'ye ulaşmıştır.

3. çeyrek sonuçları ardından şirket yıl sonu beklentilerini revize emiştir. Yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen satış hacmine istinaden, %20 ve üzeri olan satış büyüme beklentisi yaklaşık %30'a (+- 2 puan) revize edilmiştir. Yine ilk dokuz aydaki FVAÖK marj gelişimine istinaden, FVAÖK marj beklentisi %5,0(+-0,5 puan) 'dan, %5,5 ve üzeri olarak güncellenmiştir.

Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB, Sınırlı Negatif): Şirket 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 56,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önce