Vergi

Vergi A A

Vergi yükümlülüklerim ile ilgili detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?
2017 senesi vergi yükümlülüklerini görüntülemek için tıklayınız. 


Tam mükellef, dar mükellef ne demektir?
Medeni Kanuna göre ikametgahı Türkiye'de bulunanlar, * Bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar(geçici ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez) * Resmi dairelere ve müesseselere veya Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları tam mükellef, çalışma ve oturma izni alarak altı aydan fazla süredir yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları dar mükelleftir.