Viop

Viop A A

VİOP’ta seans saatleri nedir?

  • 09:30 – 18:15 Viop Seans Saati
  • 18:55 Uzlaşma Fiyatlarının İlanı
  • 19:00 Viop Günsonu
  • 09:00 – 15:15 Viop Teminat Yatırma Çekme
  • 12:00 Viop Teminat Tamamlama Çağrısı Son Saati
     

VİOP’ta pozisyonları kapatmadan nakit para çekilebilir mi?
Hesapta bulunan pozisyonlar dolayısıyla bulundurulması gereken teminat tutarının üzerindeki nakit tutarlar çekilebilir teminat olarak adlandırılır ve pozisyon kapatmadan da çekilebilir. Eğer pozisyon zararda ise zarar tutarı kadar çekilebilir teminat tutarından düşülür,  gün içi oluşan karlar ise ertesi gün çekilebilir.


VİOP’ta ters işlemle pozisyon kapatmak ne demektir?
VİOP'ta yatırımcı vade sonunu beklemeden uzun (alış) pozisyonunu satış; kısa (satış) pozisyonunu ise alış yaparak kapatabilir.


VİOP’ta uzun ve kısa pozisyon ne anlama geliyor? 
VİOP'ta uzun (long) pozisyon alış işlemlerini; kısa (short) pozisyon ise satış işlemlerini ifade etmektedir


Vade tarihinde uzlaşma nasıldır?
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde vade tarihinde uzlaşma fiziki teslimat veya nakdi uzlaşı şeklinde gerçekleştirilir. Fiziki teslimatta üzerinde anlaşılan dayanak varlık el değiştirir. Nakdi uzlaşmada ise sözleşme fiyatı ile vade tarihindeki uzlaşma fiyatı arasındaki fark kadar tutar taraflar arasında el değiştirir.


Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call) nasıl oluşur?
Takas teminat tutarının başlangıç teminatı tutarının altına inmesi durumunda Takasbank tarafından teminat tamamlama çağrısı yapılır. Teminat tamamlama yükümlülüğünü ertesi gün saat 12:00'a kadar ek teminat yatırılarak veya pozisyon azaltılarak yerine getirilmediği takdirde otomatik pozisyon kapatma sistemi devreye girer gerektiği kadar pozisyon piyasa fiyatından kapatılarak teminat tamamlama yükümlülüğü yerine getirilir.

Gün sonu uzlaşma fiyatı nedir?
Borsa'da gün sonunda açık pozisyonların değerlemesinde esas alınan fiyattır.


VİOP’ta hangi kıymetler teminat olarak kabul edilmektedir?
Ziraat Yatırım aracılığıyla yapılan işlemlerde teminat olarak TL, Dolar, Euro, DİBS, Pay Senedi ve Yatırım Fonu Katılma Belgesi kabul edilmektedir.


VİOP’ta bulunması gereken teminat (başlangıç teminatı) nedir?
Bulunması Gereken Teminat: Hesaptaki son açık pozisyon ve son SPAN parametre dosyası verilerine göre hesaplanan tutardır.


VİOP’ta kullanılan teminatlandırma yöntemi nedir?

  • VİOP'ta portföy bazında teminatlandırma yöntemi kullanıl