Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı : Muharrem Karslı

1959 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Aynı fakültede Para-Banka bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1965-1974 yıllarında T. İş Bankası’nda Müfettiş Yardımcılığı ve Müfettişlik yaptığı dönemde İngiltere ve Fransa’da bankacılık konusunda birer yıl süreyle araştırmalar yaptı. Bu araştırmaları sonucunda ATM cihazlarını 1972 yılında ilk defa Türkiye’ye getirdi. Karslı, 1974-1985 yılları arasında, Türk Bankacılığında ilk olarak, aynı bankanın Menkul Kıymetler Merkezini (Halen İş Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş.) kurdu ve 11 yıl yöneticiliğini yaptı. 1985 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın kurulması görevini üstlendi ve 5 yıl Başkanlığını yaptı. Başkanlığı sırasında IMKB Takas ve Saklama Merkezini (Halen TAKASBANK A.Ş.) kurdu. Sonrasında kendi borsa aracı kurumunu kurdu. 10 yıl sonra 2001’de şirketi devretti. 3 Kasım 2002 seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili seçildi (22. dönem). İş Bankası’nda görev yaptığı sırada Banka’nın iştiraki Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş.’de 5 yıl, Dışbank A.Ş.’de (Fortis Bank) 1,5 yıl Yönetim Kurulu Üyeliği, T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Takasbank’ta Murakıplık yaptı. Milletvekilliği sırasında, 2,5 yıl Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ve 2,5 yıl da NATO Parlamenter Asamblesi üyeliği yaptı. Yayınlanmış eserlerinden “Sermaye Piyasası Borsa Menkul Kıymetler” isimli kitabı üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Karslı, Ziraat Bankası ve Ziraat Yatırım Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Mustafa Çetin

1974’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1979-1985 yılları arasında sırasıyla Hadim, Akçakale ve Pasinler Kaymakam ve Belediye başkanı olarak görev yaptı. 1985-1996 yılları arasında İçişleri Bakanlığı’nda Mülkiye Başmüfettişi, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Bakan Müşaviri ve Bakanlık Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 1996-1999 yılları arasında Gümüşhane Valisi, 1999-2000 yıllarında İçişleri Bakanlığı APK Kurulu Başkanı, 2000-2002 yılları arasında Merkez Valisi, 2002-2007 yıllarında Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak çalıştı. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı iken önce Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, ardından Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü. 2007-2011 yılları arasında ise Uşak Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. Mustafa Çetin, halen Ziraat Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi : Yusuf Bilmez

1953 yılında Erzurum’da doğdu. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Ziraat Bankası’nda başlayan kariyerinde 1983-2010 yılları arasında Müfettiş, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Kontrol Grup Başkanı olarak görev yaptı. Mayıs 2013’ten bu yana Ziraat Bankası’nda Genel Müdür Danışmanı olarak görevine devam etmektedir. Ziraat Bankası’nın çeşitli iştiraklerinde 10 yıl Yönetim Kurulu başkan vekili ve üye olarak çalışan Bilmez, Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet Sarı

1968 yılında Nizip’te doğdu. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Özel sektörde gıda üretimi alanında uzun yıllar sanayici ve işadamı olarak yöneticilik yaptıktan sonra, 2002 - 2015 yılları arasında 3 dönem TBMM'de Gaziantep Milletvekili olarak görev yaptı. TBMM'de Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonlarında çalıştı. Evli ve 5 çocuk sahibi olan Sarı 29 Nisan 2016 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi : Yunus Sönmez

1979 yılı İstanbul doğumludur.2001 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. 2005-2011 yılları arasında özel sektörde finans koordinatörlüğü, dış ilişkiler koordinatörlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2012 yılında Dünya Bankası’nda kısa süreli danışman olarak hizmet verdi. 2014 yılından bu yana bir kamu kurumunda danışman olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Sönmez, şirketimiz bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi : Hasan Öztaş

1968 yılında Adana’da doğdu. Çukurova Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1994’de memur olarak Ziraat Bankası’nda göreve başlayan Öztaş, Uzman, Şube Müdürü, Bölüm Müdürü görevlerinden sonra, Mayıs 2012 tarihinden itibaren ise Aktif- Pasif Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanı olarak Ziraat Bankası’ndaki görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Hasan Öztaş, Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi : Fikrettin Aksu

1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu ve özel sektörde görev yaptıktan sonra, 1984-1994 yılları arasında Ziraat Bankası Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak çalıştı. 1995-2003 yılları arasında Şube Müdürü görev yapan AKSU, 2003 yılından itibaren sırasıyla Ziraat Bankası İştirakler Bölüm Başkanlığı, Yönetim Kurulu Hizmetleri Bölüm Başkanlığı, Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı görevlerini yürüttü. İştirakler Bölüm Başkanlığı sırasında Ziraat Sigorta A.Ş. ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin kuruluş çalışmalarında aktif olarak rol alan AKSU, Ziraat Bankası’nın yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli iştiraklerinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde de bulundu. Fikrettin Aksu; Mayıs 2014 - Mayıs 2016 tarihleri arasında Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmış; Nisan 2015 – Mayıs 2016 tarihleri arasında da Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Ziraat Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini birlikte yürüterek iki şirketin ortak yönetime geçiş çalışmalarını yürütmüştür. 29 Nisan 2016 tarihinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Fikrettin Aksu, 13 Mayıs 2016 tarihi itibariyle de Şirketimizin Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Evli ve iki çocuk sahibi olan Aksu, SMMM ve Bağımsız Denetçi lisanslarına sahiptir.