Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı : Bilgehan KURU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Ali KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi : Hayriye Elif KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi : Özlem ÖZYURT
Yönetim Kurulu Üyesi : Fikrettin Aksu

1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu ve özel sektörde görev yaptıktan sonra, 1984-1994 yılları arasında Ziraat Bankası Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak çalıştı. 1995-2003 yılları arasında Şube Müdürü görev yapan AKSU, 2003 yılından itibaren sırasıyla Ziraat Bankası İştirakler Bölüm Başkanlığı, Yönetim Kurulu Hizmetleri Bölüm Başkanlığı, Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı görevlerini yürüttü. İştirakler Bölüm Başkanlığı sırasında Ziraat Sigorta A.Ş. ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin kuruluş çalışmalarında aktif olarak rol alan AKSU, Ziraat Bankası’nın yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli iştiraklerinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde de bulundu. Fikrettin Aksu; Mayıs 2014 - Mayıs 2016 tarihleri arasında Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmış; Nisan 2015 – Mayıs 2016 tarihleri arasında da Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Ziraat Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini birlikte yürüterek iki şirketin ortak yönetime geçiş çalışmalarını yürütmüştür. 29 Nisan 2016 tarihinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Fikrettin Aksu, 13 Mayıs 2016 tarihi itibariyle de Şirketimizin Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Evli ve iki çocuk sahibi olan Aksu, SMMM ve Bağımsız Denetçi lisanslarına sahiptir.