Ege Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmesi

Dayanak Varlık:Ege Standart 1 baz kalite pamuk
Sözleşme Büyüklüğü :1.000 kg (1 ton)
Fiyat Kotasyonu:1 kg Ege Standart 1 baz kalite pamuğun TL cinsinden değeri virgülden sonra üç basamak halinde kote edilir.
Minimum Fiyat Adımı:Minimum fiyat adımı 0,005' tir. Minimum fiyat adımının değeri 5 TL'ye karşılık gelmektedir.
Başlangıç Teminatı :Portföy bazında teminatlandırma (SPAN) yöntemi kullanılarak Takasbank tarafından Belirlenir.
Vade Ayları:Mart, Mayıs, Temmuz Ekim ve Aralık. Piyasada aynı anda, içinde bulunulan aya en yakın iki vade ayına ait sözleşmeler işlem görür.
Uzlaşma Şekli :fiziki uzlaşı
Son İşlem Günü :Her vade ayının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda son işlem günü bir önceki iş günüdür.
Vade Sonu :Her vade ayının son iş günü. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda sözleşmenin vadesi bir önceki iş günüdür.