Ekonomik Takvim

Kap Haberleri A A

SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni
02 Temmuz 2020, Perşembe - 19:25

SERMAYE PİYASASI KURULU( SPK Bülteni ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe SPK Bülteni Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Tarih 02/07/2020 Sayı 2020-41 Açıklamalar www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=41 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854240 BIST

VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2019 Yılı Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019 Karar Tarihi 28.05.2020 Genel Kurul Tarihi 22.06.2020 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2020 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ÜMRANİYE Adres Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi, 3 - 2019 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, 4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması, 5 - 2019 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6 - 2019 Yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmaması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması, 7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması, 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması, 9 - Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin karara bağlanması, 10 - İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması, 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 14 - Dilek ve temenniler, 15 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2019 GK DAVET VE VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - İlan Metni EK: 2 KYİ EK AÇIKLAMALAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 VAKIF GYO GENEL KURUL FAALİYET RAPORU 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları 22 Haziran 2020 tarihli Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ektedir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 02.07.2020 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar 22 Haziran 2020 tarihli Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854239 BIST

FNYGLDTRQNBFI QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [GLDTR] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Bildirim İçeriği Açıklamalar 02.07.2020 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854238 BIST

KRDMAKRDMBKRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019 Karar Tarihi 02.07.2020 Genel Kurul Tarihi 27.07.2020 Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2020 Ülke Türkiye Şehir KARABÜK İlçe KARABÜK MERKEZ Adres Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması. 4 - Bağlı ortaklıklarımız Karçel A.Ş. ve Kardökmak A.Ş.'nde Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen pay takası işlemleri sonucunda oluşan bağlı ortaklıklarımız ve konsolidasyon sonucu şirketimiz zararları ile Şirketimizce yapılan şikayet ve başvurular hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması. 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 7 - 2019 yılı dönem kârı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. 10 - 2019 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi. 11 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi. 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi. 13 - Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2019 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 14 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi. 15 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 İLAN METNİ.pdf - İlan Metni EK: 2 SPK ek açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 Announcement-.pdf - İlan Metni EK: 4 CMB Add. Info..docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar Yönetim Kurulumuzun 23.03.2020 tarih ve 2020/ 74 sayılı kararı ile COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde, 30 Mart 2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen Şirketimiz genel kurul toplantısının ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilerek yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edileceği bildirilmişti. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun 02.07.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.07.2020 tarihi Pazartesi günü saat 10.00' da Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılması hususunda karar alınmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854237 BIST

ICP ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu ) Türkçe Portföy Dağılım Raporu Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Haziran 2020 Aylık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854236 BIST

ICP ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu ) Türkçe Portföy Dağılım Raporu Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Haziran 2020 Aylık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854235 BIST

ICP ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu ) Türkçe Portföy Dağılım Raporu Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Haziran 2020 Aylık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854234 BIST

ICP ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu ) Türkçe Portföy Dağılım Raporu Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Haziran 2020 Aylık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854233 BIST

ICP ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu ) Türkçe Portföy Dağılım Raporu Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Haziran 2020 Aylık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854232 BIST

ICP ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu ) Türkçe Portföy Dağılım Raporu Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Haziran 2020 Aylık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854231 BIST

LUKSKOYYATOYA OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [LUKSK] İlgili Fonlar [] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar    Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii  A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.     İşlem  Tarihi     İşlem  Niteliği     İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)     İşlem  Tutarı (TL)     02.07.2020     Alım     252,00     3.793,86     02.07.2020     Satım     750,00     11.587,50 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854230 BIST

OYYATOYAOYAYO OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [OYAYO] İlgili Fonlar [] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.     İşlem  Tarihi     İşlem  Niteliği     İşleme  konu payların nominal tutarı (TL)     İşlem  Tutarı (TL)     02.07.2020     Alım     500,00     3.595,00     02.07.2020     Satım     500,00     3.620,00 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854229 BIST

AKMENAKM AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar 27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 500.000 Nominal tutarlı, 06.08.2020 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01AP0 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 02.07.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854228 BIST

ROYAL ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 2020/193 sayılı kararıyla   Olağanüstü Hal Kapsamında  Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi uyarınca? Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin  2020 yılı bağımsız denetimi için Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar  verilmiştir. Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız. Saygılarımızla, http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854227 BIST

SAMAT SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadilinin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanması Hakkkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020 Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000 Mevcut Sermaye (TL) 18.300.000 Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.600.000 Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak) Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL) A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 1.500.000 1.500.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 Nâma A Grubu, SAMA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSRAY00015 0 B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 16.800.000 16.800.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 Hamiline B Grubu, SAMAT(RÜÇHAN), TRRSRAY00023 100.183,561 Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL) TOPLAM 18.300.000 18.300.000,000 100,00000 100.183,561 Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 3(Üç) iş günü süreyle halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacaktır. Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 01.06.2020 Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.06.2020 Para Birimi TRY Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020 Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.07.2020 SPK Başvuru Tarihi 18.03.2020 SPK Başvuru Sonucu Onay SPK Onay Tarihi 21.05.2020 Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay Ödeme Tarihi 03.06.2020 Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih. Kayıt Tarihi 02.06.2020 Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ek Açıklamalar Şirketimizin 18.300.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 18.300.000 TL bedelli artırılarak 36.600.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 15.06.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma hakları kullanma süresi olan 01 Haziran 2020 ve 15 Haziran 2020 tarihlerinde toplam 18.199.816,44 TL nakit girişi olmuştur. Sermaye artırımında kalan 100.183,561 TL nominal değerli payların 18-19 Haziran 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş ve 18 Haziran 2020 tarihinde 100.183 nominal payın tamamının satışı gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada ki satıştan da toplam 206.426,47 TL fon girişi sağlanmıştır. Sermaye artımından şirketimize toplam 18.406.015,08-TL fon girişi olmuş olup, böylelikle sermaye artırımı tamamlanmıştır. Şirketimiz 90.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 18.300.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 36.600.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin Sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2020 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.6656 sayılı yazısı ile onay verilmiştir. Eklenen Dökümanlar EK: 1 SARAY SER.MD.YENİ ŞEKLİ.pdf.pdf http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854226 BIST

DET DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler MUSTAFA CEM FERGAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARİFE TOPAL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Muhasebe Müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar Adı-Soyadı Görevi FAZLI ÖZCAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA CEM FERGAN YÖNETİM KURULU Bnullnullnullnullnullnullnullnull

TCZBTCZ T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 12.06.2020 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Karar Tarihi 12/06/2020 Genel Kurul Toplantı Türü Olağan (Annual) Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi 01/01/2019-31/12/2019 Tarih 12/06/2020 Saati 15.00 Adresi Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı N 8 Altındağ / ANKARA Gündem Olağan Genel Kurul Toplantısı Alınan Kararlar / Görüşülen Konular Ekte yer verilmiştir. Genel Kurul Tescil Tarihi 23/06/2020 Açıklamalar Bankamızın 12.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 23.06.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 25.06.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854224 BIST

TACTR TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Genel kurul toplantısı yapılmıştır. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019 Karar Tarihi 10.06.2020 Genel Kurul Tarihi 02.07.2020 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.07.2020 Ülke Türkiye Şehir DÜZCE İlçe DÜZCE MERKEZ Adres Merkez Mahallesi Gölormanı Köyü No:158-159 Merkez Düzce Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 2 - Yönetim Kurulu 2019 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi. 3 - 2019 Yılı Bilanço Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi v onaylanması, 4 - Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 6 - Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi, 7 - Yönetim Kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kesilen cezalar hakkında görüşülmesi, 8 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi, 9 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 10 - 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgil verilmesi, 11 - 2019 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddelerince gerekli izin verilmesi, 13 - Dilekler ve Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Taç Tarım Karar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Genel kurul toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 doc17552120200702145308.pdf - Tutanak Ek Açıklamalar Genel kurul toplantısı yapılmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854223 BIST

QNBFBFIN QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 30.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vadesi 08.01.2021 Vade (Gün Sayısı) 371 Faiz Oranı Türü Değişken Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış ISIN Kodu TRSFNBK12110 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019 Satışa Başlanma Tarihi 02.01.2020 Satışın Tamamlanma Tarihi 02.01.2020 Vade Başlangıç Tarihi 03.01.2020 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 99.035.000 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 03.04.2020 02.04.2020 03.04.2020 2,732 10,958 2.705.684 Evet 2 03.07.2020 02.07.2020 03.07.2020 2,1484 8,6172 3 02.10.2020 01.10.2020 02.10.2020 4 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ek Açıklamalar 371 gün vadeli 99.035.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli kupon ödemeli bononun ikinci kupon oranı %2,1484 olarak belirlenmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854222 BIST

YATSANFMYFMEN YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [SANFM] İlgili Fonlar [] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 02/07/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ Bildirim İçeriği Açıklamalar Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM   ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.     İşlem  Tarihi     İşlem  Niteliği     İşleme  Konu Payların Nominal Tutarı (TL)     İşlem  Tutarı (TL)     02/07/2020     ALIM                               500.00       3100,00     02/07/2020     SATIM                               750.00       4687,50   http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854221 BIST