Ekonomik Takvim

Kap Haberleri

PSDTC PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16 Ağustos 2017, Çarşamba - 16:13

PSDTC PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin sahip olduğu 06.04.2016 tarih ve 16/35/A/0006 numaralı A sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 15.08.2017  tarih ve 17/35/OKS/0034  sayılı belge ile yenilenmiştir. Söz konusu belge Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 16.08.2017 tarih 27349996 sayılı yazısı ile bugün şirketimize bildirilmiştir. (Onaylanmış Kişi Statüsü gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde -mavi hat uygulaması gibi - belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren statüdür.) http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625852 BIST

PRZMA BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi ) İlgili Şirketler [PRZMA] İlgili Fonlar [] Türkçe Devre Kesici Uygulaması Bildirim İçeriği Açıklamalar PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625851 BIST

EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ve Gündemi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 16.08.2017 Genel Kurul Tarihi 06.09.2017 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.09.2017 Ülke Türkiye Şehir ANKARA İlçe AKYURT Adres BALIKHİSAR MAHALLESİ KÖY İÇİ KÜMEEVLERİ NO:574 06750 AKYURT/ANKARA Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4 - 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması, 5 - 2016 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 6 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 7 - 2016 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinden kalan süre sürede görev yapmak üzere üye seçilmesi hususunun görüşülmesi, 9 - Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi, 11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 12 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması, 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2017 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2018 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 14 - 2016 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15 - 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması, 17 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - İlan Metni http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625850 BIST

AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, Gündemi ve ortaklarımızın davet edilmesi. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 16.08.2017 Genel Kurul Tarihi 14.09.2017 Genel Kurul Saati 13:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.09.2017 Ülke Türkiye Şehir İZMİR İlçe MENEMEN Adres Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mahallesi Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2 - Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin genel kulun onayına sunulması 3 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 4 - Denetçi raporlarının okunması. 5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası. 7 - 2016 yılı faaliyetleri sonucunda Kar/Zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması 8 - Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti 9 - 2017 yılı Bağımsız denetim şirketine ilişki yönetim kurulu teklifinin görüşülerek, kabul edilmesi 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi 11 - 2016 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi 12 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 13 - Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 15 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.07.2016 ve 27.07.2016 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması 16 - Dilek ve Temenniler Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2016 Genel Kurul İlan ve Gündemi.pdf - İlan Metni EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirmm dokumanları 2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 Avod AS. 2016 Genel Kurul VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar 16.08.2017 tarihli ve 2017/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Eylül 2017 günü saat 13:00 de, Şirket merkezi olan "Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR" adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ile Genel Kurul Bilgilendirma Dökümanı ekte sunulmaktadır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625849 BIST

EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yok Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketin 06.09.2017 tarihnde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısından önce Ortakların bilgisine sunulmak üzere hazırlamış olduğu SPK II 17 1 Kurumsal Yönetim Tebliği 1 3 Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereğince yapılan duyuru ekte yer almaktadır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625848 BIST

ALBRKBRKT BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) ) Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır İlgili Şirketler ALBRK Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.11.2016 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Tutar 1.000.000.000 Para Birimi TRY İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Planlanan Nominal Tutar 100.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000 Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Vadesi 16.11.2017 Vade (Gün Sayısı) 92 Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,0499 Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,10 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış ISIN Kodu TRDBRKTK1715 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.08.2017 Satışa Başlanma Tarihi 15.08.2017 Satışın Tamamlanma Tarihi 16.08.2017 Vade Başlangıç Tarihi 16.08.2017 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kira Sertifikası İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 16.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep toplamasını gerçekleştirmiş olduğumuz 92 gün vadeli 125.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Eklenen Dökümanlar EK: 1 Tertip_İhraç_Belgesi.pdf http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625847 BIST

EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi YOK Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.08.2017 tarihli toplantısında Şirketin Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, Sn. Nevzat ÖZAY ve Sn. Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU'nun  06.09.2017 tarihinde yapılacak 2016 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.          http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625846 BIST

EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2017 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit Para Birimi TRY Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) EMKEL, TRAEMKEL91L6 1. Taksit 0,0108 1,08 0,0092 0,92 EMKEL, TRAEMKEL91L6 2. Taksit 0,0108 1,08 0,0092 0,92 EMKEL, TRAEMKEL91L6 TOPLAM 0,0216 2,16 0,0184 1,84 Kar Payı Ödeme Tarihleri Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4) 1. Taksit 21.12.2017 24.12.2017 21.12.2017 2. Taksit 21.06.2018 25.06.2018 22.06.2018 (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). (3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) EMKEL, TRAEMKEL91L6 0 0 Ek Açıklamalar Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.05.2017 tarihli toplantısında Şirket'in 2016 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği konsolide dönem kârı 3.105.313,00-TL'dir. Esas sözleşmenin 30.maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), geçmiş yıl zararları, yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 1.612.505,01-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına, Birinci Kâr Payı 524.010,42.-TL Yönetim Kurulu Üyelerine 54.424,73.-TL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç) İkinci Tertip Yedek Akçe 5.442,47.-TL Olağanüstü Yedek 1.028.627,39.-TL Toplam Brüt Kâr Payı 524.010,42.-TL Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 2.405.076,64.-TL'nin 1.821.199,22.-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, 24.300.000.-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine dağıtılacak 524.010,42.-TL kâr payının 21.12.2017 ve 21.06.2018 tarihlerinde eşit taksitler halinde dağıtılmasına, Kâr dağıtıma dair teklifin 2016 yılı Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına, Eklenen Dökümanlar EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.000 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.642.984,53 Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı 1.338.385 4.089.547,32 4. Vergiler ( - ) 1.766.928 1.557.887,49 5. Net Dönem Kârı 3.105.313 2.531.659,83 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 1.366.225 0 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 126.582,99 126.582,99 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.612.505,01 2.405.076,84 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0 Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 134.196,39 0 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.746.701,4 0 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 524.010,42 0 Nakit 524.010,42 0 Bedelsiz 0 0 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 54.424,73 0 Çalışanlara 0 0 Yönetim Kurulu Üyelerine 54.424,73 0 Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 5.442,47 0 17. Statü Yedekleri 0 0 18. Özel Yedekler 0 0 19. Olağanüstü Yedek 1.028.627,39 1.821.199,22 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0 Kar Payı Oranları Tablosu Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET - - - 445.408,86 0 25,5 0,0183 1,833 TOPLAM 445.408,86 0 25,5 0,0183 1,833 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625845 BIST

ALBRKBRKT BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) ) Özet Bilgi TRDBRKT81713 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır İlgili Şirketler ALBRK Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.11.2016 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Tutar 1.000.000.000 Para Birimi TRY İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Planlanan Nominal Tutar 75.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000 Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Vadesi 16.08.2017 Vade (Gün Sayısı) 97 Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,1890 Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,00 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış ISIN Kodu TRDBRKT81713 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.05.2017 Satışa Başlanma Tarihi 10.05.2017 Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2017 Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2017 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kira Sertifikası İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 16.08.2017 15.08.2017 16.08.2017 3,189 3.188.999,99 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.08.2017 15.08.2017 16.08.2017 3,189 100.000.000,99 Evet Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler Şirketimiz tarafından ihraç edilen 100.000.000-TL nominal tutarlı, 97 gün vadeli, TRDBRKT81713 ISIN kodlu kira sertifikalarının kar payı getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur. Eklenen Dökümanlar EK: 1 tertip_ihrac_belgesi.pdf http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625844 BIST

KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar          Sermaye Piyasası Kurulundan mali tablolar ve eklerine ilişkin  alınan ek süre izni  01.01.2018 olup bir önceki açıklamada sehven yazılan tarih düzeltilmiştir.  'Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne  gelen sorular ve son zamanlarda şirketimizin hisse senedi fiyatlarında oluşan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri üzerine şirketimizin açıklama yükümlülüğü doğmuştur.   Bu itibarla şirketimiz 2015 yılına ilişkin SRK Consulting USA tarafından denetlenen özet bilgileri KAP'ta 05.02.2016 tarihinde açıklamış ve 38.490 metre karotlu sondaj yapıldığını bildirmiştir. Buna göre yine  SRK Consulting USA tarafından denetlenen raporda tespit edildiği üzere 2016 yılında 52.439 metre karotlu sondaj yapılmış ve yapılan sondaj miktarı % 36 artış göstermiştir. Bu sondajlar ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numune analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Global laboratuarları tarafından yapılmıştır. Şirketimizin 2016 yılında yapmış olduğu madencilik çalışmaları SRK Consulting tarafından yapılan kaynak ve rezerv analizleri ile uyumlu şekilde yapılmıştır. Şirketimiz, SRK Consulting tarafından denetlenen rezerv ve kaynak rakamlarını, Sermaye Piyasası Kurulundan finansal tablolar ve eklerine ilişkin alınan sürenin bitimini  (01.01.2018)   müteakip Kamuoyuyla paylaşacaktır.   Kamuoyunun bilgilerine sunarız. '  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625843 BIST

KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne  gelen sorular ve son zamanlarda şirketimizin hisse senedi fiyatlarında oluşan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri üzerine şirketimizin açıklama yükümlülüğü doğmuştur.   Bu itibarla şirketimiz 2015 yılına ilişkin SRK Consulting USA tarafından denetlenen özet bilgileri KAP'ta 05.02.2016 tarihinde açıklamış ve 38.490 metre karotlu sondaj yapıldığını bildirmiştir. Buna göre yine  SRK Consulting USA tarafından denetlenen raporda tespit edildiği üzere 2016 yılında 52.439 metre karotlu sondaj yapılmış ve yapılan sondaj miktarı % 36 artış göstermiştir. Bu sondajlar ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numune analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Global laboratuarları tarafından yapılmıştır. Şirketimizin 2016 yılında yapmış olduğu madencilik çalışmaları SRK Consulting tarafından yapılan kaynak ve rezerv analizleri ile uyumlu şekilde yapılmıştır. Şirketimiz, SRK Consulting tarafından denetlenen rezerv ve kaynak rakamlarını, Sermaye Piyasası Kurulundan finansal tablolar ve eklerine ilişkin alınan sürenin bitimini (01.08.2018) müteakip Kamuoyuyla paylaşacaktır.            Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625842 BIST

BALAT BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar    Şirketimizin 2017 yılı bağımız denetiminin yapılması için Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş seçilmiş olup yapılacak ilk olağan ustu genel kurulunda onaya sunulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625841 BIST

CMENT BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi ) İlgili Şirketler [CMENT] İlgili Fonlar [] Türkçe Devre Kesici Uygulaması Bildirim İçeriği Açıklamalar CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625840 BIST

DIRIT BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi ) İlgili Şirketler [DIRIT] İlgili Fonlar [] Türkçe Devre Kesici Uygulaması Bildirim İçeriği Açıklamalar DIRIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625839 BIST

JCRAVAKTIFFNCLL JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi ) İlgili Şirketler [AKTIF, FNCLL] İlgili Fonlar [] Türkçe Kredi Derecelendirmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar JCR Eurasia Rating Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) No'lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu'nun VDMK ihracını derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA (Trk)' olarak belirledi. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625838 BIST

KPHOL KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016 Karar Tarihi 13.07.2017 Genel Kurul Tarihi 08.08.2017 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.08.2017 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ŞİŞLİ Adres Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 3 - 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması, 4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması 6 - Kar dağıtım politikasının belirlenmesi 7 - 2016 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi 8 - Şirketin 2017 yılına ait bağımsız denetiminin yapılması için bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izinlerin verilmesi 10 - Dilek, temenniler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 KPHOL 31.12.2016 FAALİYET RAPORU.pdf - Denetim Kurulu Raporu EK: 2 KPHOL ILAN METNI VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketi'mizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.08.2017 tarihinde, saat 14:00' de, Şirket merkezi olan Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:19 Okmeydanı-Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.08.2017 tarih ve 27109235 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 4.250.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.250.000 adet paydan 150.010,00-TL'lik sermayeye karşılık 150.010 adet payın asaleten, 1.748.672,00-TL'lik sermayeye karşılık 1.748.672 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.898.682 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÜR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5 ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan İsmail SUNA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Genel Kurul'da kabul edilen gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 1.Yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Mehmet GÜR'ün, Oy Toplama Memurluğu'na Erdinç KANDEMİR'in, Tutanak Yazmanlığı'na İsmail SUNA'nın seçilmelerine ve toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2.Şirket'in 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Mehmet GÜR raporların internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. Raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 3. Şirket'in 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Mehmet GÜR Şirket'in 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. 4. Şirket'in 2016 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunmasına geçildi. Söz alan Mehmet GÜR Bilanço ve Gelir Tablosu'nun internet sitesi ve KAP'da yayınlandığını, Genel Kurul'dan 21 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulduğunu ve fiziksel ortamda toplantıya katılan ortaklara da verildiğini belirterek okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu'nun tasdiki oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle tasdik edildi. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 6. Yönetim Kurulu tarafından 2017/05 sayılı kararla teklif edilen ve Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket www.kapitalyatirim.net internet adresinde Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan, TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde belirlenen Kâr Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, oy birliğiyle kabul edildi. 7. 2016 yılına ait dağıtılabilir kârdan 19.487,99 TL tutarındaki birinci tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra, yine 2016 yılına ait dağıtılabilir kârdan karşılanmak üzere net dağıtılabilir dönem kârının yüzde ellisi oranında, brüt toplam 150.305,01 TL'nin Şirket'imizin mevcut pay sahiplerine dağıtılmasına dağıtım sonrası kalan kârdan 104.987,37 TL'nin geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, kalan 219.966,80 TL'nin Olağanüstü Yedeklere ayrılmasına dağıtılmasına karar verilen kârın tamamının 21.08.2017 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi. 8.Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketin bağımsız denetimi konusunda 2017 yılı için yetkilendirilmesine ve Denetçi'ye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulu üyelerine Şirketle ilgili yapacakları işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 10.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verilmiştir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 16.08.2017 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 KPHOL TUTANAK 2016.pdf - Tutanak EK: 2 KPHOL HAZİRUN 2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 3 KPHOL 16.08.2017 GK.TESCİL BELGESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin, 08.08.2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 16.08.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625837 BIST

BSOKE MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu ) İlgili Şirketler [BSOKE] İlgili Fonlar [] Türkçe Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu Bildirim İçeriği Açıklamalar BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.'nin 14.08.2017 tarihinde başlayan ve 28.08.2017 tarihinde hak kullanım süresi sona erecek olan % 230,15873 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin belirtilen tarihler arasında Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde işlem yapmaları gerekmektedir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625836 BIST

BIMAS KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır İlgili Şirketler BIMAS Açıklamalar Bim Birleşik Mağzalar A.Ş. ile ilgili olarak Standart Life Aberdeen Plc tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625835 BIST

FONET FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Kâr Payı Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2017 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.09.2017 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek Para Birimi TRY Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 0 0 0 0 B Grubu, FONET, TREFONT00010 0 0 0 0 Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFONT00028 0 0 B Grubu, FONET, TREFONT00010 0 0 Ek Açıklamalar Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile 2016 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kâr'ın Geçmiş yıl kârları hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir. KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 13.000.000 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 232.026 SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı 6.705.310 4.640.520 4. Vergiler ( - ) 1.993.108 5. Net Dönem Kârı 4.712.202 4.640.520 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 232.026 232.026 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.480.176 4.408.494 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.480.176 4.408.494 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.480.176 4.408.494 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı Nakit Bedelsiz 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı Çalışanlara Yönetim Kurulu Üyelerine Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 17. Statü Yedekleri 18. Özel Yedekler 19. Olağanüstü Yedek 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Kar Payı Oranları Tablosu Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET A Grubu 0 0 0 0 0 B Grubu 0 0 0 0 0 TOPLAM 0 0 0 0 0 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625834 BIST

NTHOL NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi TRSNTHL21810 Kodlu Tahvil 10. Kupon Ödemesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.09.2014 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 600.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Planlanan Nominal Tutar 50.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000 Türü Özel Sektör Tahvili Vadesi 16.02.2018 Vade (Gün Sayısı) 1.095 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,2411 Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,6457 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış ISIN Kodu TRSNTHL21810 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.10.2014 Satışa Başlanma Tarihi 16.02.2015 Satışın Tamamlanma Tarihi 16.02.2015 Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2015 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000 İhraç Fiyatı 50.000.000 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 20.05.2015 18.05.2015 20.05.2015 3,2767 1.638.350 Evet 2 19.08.2015 18.08.2015 19.08.2015 3,2411 1.620.550 Evet 3 18.11.2015 17.11.2015 18.11.2015 3,2411 1.620.550 Evet 4 17.02.2016 16.02.2016 17.02.2016 3,2411 1.620.550 Evet 5 18.05.2016 17.05.2016 18.05.2016 3,2411 1.620.550 Evet 6 17.08.2016 16.08.2016 17.08.2016 3,2411 1.620.550 Evet 7 16.11.2016 15.11.2016 16.11.2016 3,2411 1.620.550 Evet 8 15.02.2017 14.02.2017 15.02.2017 3,2411 1.620.550 Evet 9 17.05.2017 16.05.2017 17.05.2017 3,2411 1.620.550 Evet 10 16.08.2017 15.08.2017 16.08.2017 3,2411 1.620.550 Evet 11 15.11.2017 14.11.2017 15.11.2017 3,2411 12 16.02.2018 15.02.2018 16.02.2018 3,3123 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından ihraç edilen 50.000.000 TL tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.620.550 TL'lik faiz ödemesi 16.08.2017 itibariyle yapılmıştır. Eklenen Dökümanlar EK: 1 NTHOL Tahvil ihrac SPK izni.pdf EK: 2 NTHOL Tahvil ihrac BIST izin Yazısı.pdf EK: 3 NTHOL Tahvil ihrac Verileri.pdf http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625833 BIST