Ekonomik Takvim

Kap Haberleri A A

THR EXIMB TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
22 Şubat 2019, Cuma - 21:44

THREXIMB TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21/02/2019 Karar Sayısı 35 SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun  Karar Tarihi:   21.02.2019 Karar Sayısı: 35 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı 31.12.2018 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun •Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, •İşin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, kabul ve beyan ederiz. Işınsu KESTELLİ Bülent Gökhan GÜNAY Adnan YILDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Yönetim Kurulu Üyesi/ Komitesi Üyesi Komitesi Üyesi Genel Müdür Hüseyin ÇELİK Muhittin AKBAŞ Finansal Raporlamadan Sorumlu Muhasebe ve Finansal Raporlama Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741789 BIST

THREXIMB TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Faaliyet Raporu Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklamalar Bankamız 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741788 BIST

OZBAL ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe İlişkili Taraf İşlemleri Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 05.10.2017 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, Şirketimizin ilişkili taraflar ile 2018 faaliyet yılında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır. ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE AİT RAPOR'UN SONUÇ BÖLÜMÜ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi uyarınca Şirketimizin 2018 yılı finansal planlaması kapsamında Şirketimiz'in Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, yukarıda detayları bildirilen Tebliğ'de belirtilen sınırlardan fazlasına ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle, işbu raporda bu işlemlerin şartları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin kapsam ve koşullarının piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir. Bu işlemler kapsamındaki alış satış fiyatlarının, piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun, önceki yıllarda 3. Şirket alım fiyatları ile uyumlu olması öngörülmekte olup, işlemlerin bu açıdan emsallere ve piyasa koşullarına uygunluk kriterine uygun olmasına özen gösterilecektir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741787 BIST

PAGYO PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2018 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2019 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.03.2019 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Para Birimi TRY Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Stopaj kesintisi bulunmamaktadır. Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) PAGYO, TREPGYO00013 Peşin 0,5727 57,27 0,5727 57,27 Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) PAGYO, TREPGYO00013 0 0 Ek Açıklamalar 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında teklif edilecek Kar Dağıtım Tablosu ektedir. Eklenen Dökümanlar EK: 1 Panora 2018 Kar Dağıtım Önerisi Tablosu.pdf KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 87.000.000 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 35.479.550,21 Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı 66.248.476 57.255.357,67 4. Vergiler ( - ) 55.241 0 5. Net Dönem Kârı 66.193.235 57.255.357,67 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.862.767,88 2.862.767,88 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 63.330.467,12 54.392.589,79 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 63.330.467,12 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.166.523,36 Nakit 3.166.523,36 Bedelsiz 0 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 Çalışanlara 0 Yönetim Kurulu Üyelerine 0 Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 46.658.376,64 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 4.547.490 17. Statü Yedekleri 18. Özel Yedekler 19. Olağanüstü Yedek 8.958.077,12 20.199,79 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Kar Payı Oranları Tablosu Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET - - - 49.824.900 0 78,67 0,5727 57,27 TOPLAM 49.824.900 0 78,67 0,5727 57,27 Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları () Yönetim Kurulumuz, kar dağıtımına ilişkin olarak VUK hükümlerine göre hazırlanan solo mali tablolar ve yasal yedekler dikkate alındığında karın yaklaşık %100 ünün dağıtılmasına dair verdiği teklifle, Şirket Esas Sözleşmesinin 29. maddesinde belirtilen "Dağıtılabilir Karın en az %75 i pay sahiplerine nakden dağıtılır" hükmü yerine getirilmektedir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741786 BIST

SZUKI SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Sorumluluk Beyanı Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22/02/2019 Karar Sayısı 2019-1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı                            SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ        : 22.02.2019                                                    KARAR SAYISI         : 2019-01                                              SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI   -        SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.'nin 01.01.2018-31.12.2018  hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı'na bağlanıp yine SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş bir önceki dönem ile karşılaştırmalı, Bireysel Finansal Rapor'u , Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun  Asgari  İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"  uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018  hesap dönemine ait Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde -        Bireysel Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu , önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, -        Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Bireysel Finansal Rapor'un, Şirketin aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirketin işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.                                                                     Mali İşler Müdürü                                                                    Mali İşler Direktörü Fatih YÜZBAŞ                                                                        Korhan KURTOĞLU                                         http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741785 BIST

AYGAZ AYGAZ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22/02/2019 Karar Sayısı 894 SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 22/02/2019 KARAR SAYISI:  894 Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, 2018 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur. Şirketimizce hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda •Tarafımızca incelendiğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun  işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla,  AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ 22 Şubat 2019 Kutsan ÇELEBİCAN   Kemal Ege CANSEN       Ferda ERGİNOĞLU Denetimden Sorumlu       Denetimden Sorumlu                 Genel Müdür Yard.  Komite Başkanı          Komite Üyesi              (Mali) http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741784 BIST

AYGAZ AYGAZ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Faaliyet Raporu Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklamalar 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin faaliyet raporumuz ekte pdf olarak verilmektedir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741783 BIST

PAGYO PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018 Karar Tarihi 19.02.2019 Genel Kurul Tarihi 16.03.2019 Genel Kurul Saati 17:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.03.2019 Ülke Türkiye Şehir ANKARA İlçe ÇANKAYA Adres Turan Güneş Bulvarı Panora AVM No:182/235 Kat:2 Panora Sanat Merkezi Konferans Salonu Oran Gündem Maddeleri 1 - Toplantının açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi. 2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi. 3 - 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi. 4 - 2018 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması. 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri. 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması. 7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması. 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması. 9 - "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması. 10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında, 2018 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 11 - Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 Maddesi uyarınca 2019 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ve bağış ve yardım politikasının karara bağlanması. 12 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2018 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 13 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin görüşülerek karara bağlanması. 14 - Dilek ve temenniler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Panora 2018 Genel Kurul Bilgi Notları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 Panora 2018 Bağımsız YK Üyesi Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 Panora 2018 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 Panora 2018 Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 Panora 2018 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741782 BIST

PAGYO PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 02/04/2018 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 01.01.2019-31.12.2019 Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi -- Tescil Tarihi -- Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su -- Açıklamalar Bağımsız Denetim Kuruluşu Belirlenmesinde Yönetim Kurulu önerisi yapılacak ilk Genel Kurulda onaya sunulacaktır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741781 BIST

OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.02.2019 tarih, 2019/5 sayılı toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 26.03.2019 tarihinde yapılacak olan 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn.Mahmut Cengiz AYDIN ve Sn.Bekir Yener YILDIRIM'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmesine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ekte yer almaktadır.  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741780 BIST

KNTFA KENT FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Faaliyet Raporu Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.02.2019 Açıklamalar 2018 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741779 BIST

MGROS MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi TRSMGTI22115 ISIN Kodlu 728 Gün Vadeli Değişken Faizli Tahvil İhracı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2018 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Türü Özel Sektör Tahvili Vadesi 24.02.2021 Vade (Gün Sayısı) 728 Faiz Oranı Türü Değişken Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış ISIN Kodu TRSMGTI22115 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Vade Başlangıç Tarihi 27.02.2019 Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2018 tarih ve 25/699 sayılı kararı ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Talep toplama süreci 25.02.2019 tarihinde olan 24.02.2021 vadeli TRSMGTI22115 ISIN kodlu tahvillere ilişkin belirlenen hükümler ekte sunulmuştur. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.) Eklenen Dökümanlar EK: 1 Tahvil Hükümleri - TR.pdf EK: 2 Bond Terms - ENG.pdf http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741778 BIST

OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22/02/2019 Karar Sayısı 2019/08 SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ :  22.02.2019 KARAR SAYISI :  2019/08 Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, 2018 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan ve Şirketimizin SPK tarafından 10.01.2019 tarihli İlke Kararı ile kullanılmasına izin verilen 2014 yılında belirlenen formatlara uyumlu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu da içeren faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur. Şirketimizce hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda • Tarafımızca incelendiğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun  işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla,  Ahmet Nezih Olcay Denetim Komitesi Başkanı Ali İhsan Kamanlı Denetim Komitesi Üyesi Ahmet Serdar Görgüç Genel Müdür http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741777 BIST

OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Faaliyet Raporu Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklamalar 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin faaliyet raporumuz ekte pdf olarak verilmektedir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741776 BIST

GUSGR GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Sorumluluk Beyanı Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22/02/2019 Karar Sayısı 9509 Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı a) 31 / 12 / 2018  dönemine ilişkin  finansal tablolar, faaliyet raporu ve  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) raporlarının tarafımızca incelendiğini, b) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, raporların ilişkili olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını ve finansal tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu beyan ederiz.        Telat KARAPINAR                                 Atilla BENLİ                            Saltuk Buğra SÜRÜEL Yönetim Kurulu Üyesi                        Genel Müdür                         Genel Müdür Yardımcısı http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741775 BIST

GUSGR GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı 0 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı 0 Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı 0 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677348 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Hayır sunulmuyor. İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları - Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları - Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları - Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı - Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası Madde 18 ve Madde 20 Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları, grup müdürleri, aktüerya müdürü, mali işler yönetimine bağlı yöneticiler ile yatırımcı ilişkileri müdürü Genel Kurul'a katılmışlardır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları - En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 48,02 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Hayır (No) Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. - 1.6. Kar Payı Hakkı Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı Kurumsal / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim altındaki Kar Dağıtım bölümü Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni 16-04-2018 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2017 yılı kar tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin, 54.000.000.000,00 TL çekimser oya karşılık 170.169.844,77 TL kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682357 Bildirim İçeriği Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı 09/05/2018 0 % 83 % 0 % 83 Kurumsal-Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul Kurumsal-Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul - 37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677348 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Kurumsal Yönetim bölümünde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu başlığı altındaki 4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler alt başlığında yer almaktadır. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Kurumsal Yönetim bölümünde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu başlığı altındaki 4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler alt başlığında yer almaktadır. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) - Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Kurumsal Yönetim bölümünde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu başlığı altındaki 4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler alt başlığında yer almaktadır. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) - 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı 2018 Yılı Faaliyetlerimiz bölümünde Teknik Değerlendirme başlığı altında yer almaktadır. Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümü Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Yönetim bölümünde Yönetim Kuruluı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlığı altında yer almaktadır. Bildirim İçeriği Yönetim Kurulu Komiteleri-II Yönetim Kurulu Komiteleri-II Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 20 16 Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 9 9 Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 7 7 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Değerlendirme henüz yapılmamıştır. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır (No) Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Yönetim Kurulu üyeleri arasından başkan ve başkan vekili seçilmektedir. Başkanın görevleri esas sözleşmede belirtilmekte olup başkan vekilinin görevi de başkanın olmadığı toplantılara vekillik etmesidir. İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Denetim Komitesine 12 adet İç Kontrol ve Risk Yönetim Müdürlüğü tarafından Riskin Erken Saptanması Komitesine 9 adet İç kontrol raporu ve 4 adet Risk yönetimi raporu Denetim Komitesine 9 adet İç kontrol raporu ve 4 adet Risk yönetimi raporu sunmuştur. Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Kurumsal Yönetim bölümünde İç Denetim ve İç Kontrol başlığı altında yer almaktadır. Yönetim kurulu başkanının adı Muhammet Lütfü ÇELEBİ İcra başkanı / genel müdürün adı Serhat Süreyya Çetin, 26.11.2018 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Atilla Benli, 16.01.2019 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atanmıştır. Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı Aynı kişi değildir. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı 2018 Yıllk Faaliyet Raporunda belirtildi. Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı - Kadın üyelerin sayısı ve oranı 0 Bildirim İçeriği Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Muhammet Lütfü ÇELEBİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/12/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) Metin Recep ZAFER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/03/2007 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/04/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) Hasan EMRE İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/04/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) Zülküf KARAKUŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/06/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) Mehmet BAYRAM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/06/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682365 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) Telat KARAPINAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 08/08/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682365 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı Şirketimizde tazminat politikası bulunmamaktadır. Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı 15 İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı Teftiş Kurulu Başkanlığı / Strateji ve Sistem Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri ihbarbildirim@gunessigorta.com.tr 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenleme bulunmamaktadır. Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Sendika / Üst Yönetim / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Halefiyet planı yıllık hazırlanan tamimde Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulu inceleyip onayını verir. Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Kurumsal / İnsan Kaynakları / İşe Alım Prosedürü: Sigorta sektörünün lider ve köklü şirketlerinden biri olarak amacımız ortak değerlerimizi benimseyecek, ekip çalışmasına yatkın, başarı odaklı, gelişime açık çalışanları bünyemizde bulundurmaktır. Bu bağlamda Güneş Sigorta işe alım sürecini sınav ve mülakatlarla gerçekleştirir. Başvuruda bulunan adayın şirketimize ve işe uygunluğu, kişisel özellikleri değerlendirilmektedir. Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altında Etik İlkeler İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı 0 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı Kurumsal-Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Etik İlkeler Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yıllık faaliyet raporu içinde sürdürülebilirlik başlığı ile yer almaktadır. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Tüm ödeme süreçleri de dahil olmak üzere şirket genelinde 129 adet kontrol noktası ile dönemsel raporlamalar gerçekleştirilmektedir. İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Kurumsal bölüm altındaki Hakkımızda ve Yatırımcı İlişkileri bölümleri Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Kurumsal bölüm altındaki Yatırımcı İlişkileri bölümü içinde Kurumsal Bilgiler altında yer alır. Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve ingilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim'in Değerlendirmesi bölümünde Yönetim Kurulu başlığı altında yer almaktadır. b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Yönetim bölümünde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu başlığı altında yer almaktadır. c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim'in Değerlendirmesi bölümünde Yönetim Kurulu başlığı altında Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 Yılı Toplantılara Katılımı alt başlığında yer almaktadır. ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim'in Değerlendirmesi bölümünde Mevzuata İlişkin Gelişme ve Değerlendirmeler başlığı altında yer almaktadır. d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Yönetim bölümünde Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçlkarı başlığı altında yer almaktadır. e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı - f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Profil bölümünde Sermaye ve Ortaklık Yapısı başlığı altında yer almaktadır. g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Sürdürülebilirlik bölümünde İnsan Kaynakları başlığı altında yer almaktadır. İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 10 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 98,54 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Hayır (No) Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Tüm üyelere genelde 7 gün öncesinde olmakla birlikte toplantıdan makul bir süre önce bildirilir. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Esas Sözleşmede belirtilmiştir. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Genel ilkeler kapsamında hareket edilmektedir. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Kurumsal Yönetim bölümünde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu başlığı altında yer almaktadır. Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/975-gunes-sigorta-a-s esas sözleşmede belirtilmiştir. Bildirim İçeriği Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Denetim Komitesi (Audit Committee) Telat KARAPINAR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet BAYRAM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Telat KARAPINAR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Fulden PEHLİVAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet BAYRAM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hasan EMRE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741774 BIST

GUSGR GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Uyum Durumu Açıklama Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. X 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. X 1.3. GENEL KURUL 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. X 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. X İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır. 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. X 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. X Bağış ve yardımlara ilişkin harcama yapılmamış, dolayısıyla Genel Kurul gündemine alınmamıştır. 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. X 1.4. OY HAKKI 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. X 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. X 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. X 1.5. AZLIK HAKLARI 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir. X 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. X Şirketin anasözleşmesinde konu ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. 1.6. KAR PAYI HAKKI 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. X 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. X 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. X 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. X 1.7. PAYLARIN DEVRİ 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. X 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. X 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. X 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. X Şirket ingilizce internet sitesi mevcuttur. İçerik olarak türkçe internet sitesi ile tamamen aynı olmayıp ingilizce internet sitesinde daha kısıtlı bölümler bulunmaktadır. 2.2. FAALİYET RAPORU 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. X 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. X 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. X 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. X Personel hariç menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin internet sitesinde yayımlanmamaktadır. 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. X 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. X 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. X 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. X Belirli sıklıklarda çalışan memnuniyet, satış kanalı ve müşteri memnuniyet anketleri yapılmaktadır tedarikçi memnuniyet anketl henüz plana dahil edilmemiştir. 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. X 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. X 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. X 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. X 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. X 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. X 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. X 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. X Şirket toplu iş sözleşmesi hakkının etkin kullanılmasını desteklemektedir. Ancak Şirket iç mevzuatında dernek kurma özgürlüğü tanımlanmamıştır. 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. X 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. X Belirli sıklıklarda satış kanalı ve müşteri memnuniyet anketleri yapılmaktadır ancak 2018 yılı içinde anket yapılmamıştır. 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. X 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. X 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. X 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. X 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. X 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. X 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. X 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. X 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. X 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. X 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. X 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. X 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. X 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. X 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. X Yönetim Kurulu'nda hali hazırda kadın üye bulunmamaktadır. Aday gösterme işlemlerini yürüten kurumsal yönetim komitesinin kadın yönetim kurulu üyesi seçimine dair kısıtlaması bulunmamaktadır. 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. X 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. X 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. X 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. X Bu şekilde bir uygulamaya rastlanmamıştır. 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. X 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. X 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. X 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. X Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Şirket içindeki sorumluluklarına engel olmayacak şekilde şirket dışı görevlerinin yürütülmesi sağlanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında yıllık faaliyet raporunun okunması maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. X Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 2 kişiden oluşup tebliğ gerekliliği olarak her 3 komitede başkan ve denetim komitesinde hem başkan hem üye bulunmaktadır. 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. X 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. X 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. X 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. X Değerlendirme henüz yapılmamıştır. 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. X 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. X Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen mali hakların tutarı toplu olarak yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741773 BIST

GUSGR GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Faaliyet Raporu Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklamalar 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporumuzu ilişikte bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Güneş  Sigorta  A.Ş. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741772 BIST

OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2018 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2019 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Para Birimi TRY Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Uygulanmamaktadır. Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYAY00026 Peşin 0,028066 2,8066 0,028066 2,8066 B Grubu, OYAYO, TREOYAY00018 Peşin 0,028066 2,8066 0,028066 2,8066 Kar Payı Ödeme Tarihleri Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4) Peşin 31.05.2019 10.06.2019 07.06.2019 (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). (3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYAY00026 0 0 B Grubu, OYAYO, TREOYAY00018 0 0 Eklenen Dökümanlar EK: 1 OYO Kar Dağıtım Tablosu 2018 (FİNAL).pdf KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 271.632 Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı 2.954.332 2.954.332 4. Vergiler ( - ) 5. Net Dönem Kârı 2.954.332 2.954.332 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 147.717 147.717 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.806.615 2.806.615 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.806.615 2.806.615 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 561.323,07 561.323,07 Nakit 561.323,07 561.323,07 Bedelsiz 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı Çalışanlara Yönetim Kurulu Üyelerine Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 17. Statü Yedekleri 18. Özel Yedekler 19. Olağanüstü Yedek 2.245.292 2.245.292 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Kar Payı Oranları Tablosu Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET A Grubu 1,62 0,01 0,028066 2,80661 B Grubu 561.321,45 19,99 0,028066 2,80661 TOPLAM 561.323,07 20 0,028066 2,80661 Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları Şirketimizin 22.02.2019 tarih , 2019/5 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Türk Ticaret Kanunu , Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ,Sermaye Piyasası Kurulu Kararları ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili kar dağıtım maddesi gereğince, Yasal kayıtlarımızda yer alan 2.954.331,94 TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karı ile, SPK kayıtlarımızda yer alan 2.954.331,94 TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karının karşılaştırılması sonucunda, SPK Kayıtlarına göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının yasal kayıtlardan karşılanabilmesi nedeniyle, Yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar tutarından hesaplanmak suretiyle 147.717,60-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 2.806.615,34.-TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesine ve dağıtılabilir karın % 20'si olarak tespit edilen Birinci Temettü tutarı olan 561.323,07 TL'nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına, Kar dağıtımına 31 Mayıs 2019 tarihine kadar başlanması hususunun Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741771 BIST

ARCLK ARÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018 Karar Tarihi 15.02.2019 Genel Kurul Tarihi 19.03.2019 Genel Kurul Saati 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2019 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe ŞİŞLİ Adres Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli-İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11 - Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Dilek ve görüşler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Olagan Genel Kurul Bilgilendirme Notu .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ek Açıklamalar SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 19.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.arcelikas.com adresinde de bulunmaktadır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741770 BIST