Ekonomik Takvim

Kap Haberleri A A

DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28 Kasım 2020, Cumartesi - 01:39

DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2018 ve 2019 Yılları Hesap dönemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı duyurusu hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019 Karar Tarihi 27.11.2020 Genel Kurul Tarihi 30.12.2020 Genel Kurul Saati 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.12.2020 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe KAĞITHANE Adres Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:50 Kağıthane/İSTANBUL Gündem Maddeleri 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 6 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 7 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 10 - 02.05.2019 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararıyla yapılan Yönetim kurulu üyesi atamasının TTK'nin 363. Maddesi uyarınca onaylanması, 11 - Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. 12 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2018 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2019 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 18.04.2019 tarih ve 2019.10 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 18.08.2020 tarih ve 2020.03 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 2019/20 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması, 18 - Şirketin 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 19 - Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 20 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 21 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 22 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 23 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 24 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 25 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 26 - Dilek ve görüşler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Yoktur Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 GENEL KURUL ÇAĞRISI ve VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin 27.11.2020 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 2018 ve 2019 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Aralık 2020 Çarşamba günü Saat 11:00'de Gürsel Mahallesi imrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:50 Kağıthane-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Duyuru Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890400 BIST

SNKRN SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) İletişim Bilgileri Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No Nazan Kaya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02.07.2019 (0212) 942 63 96 nazan.kaya@senkronguvenlik.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı/ Türev Araçlar Lisansı / Konut Değerleme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı /Gayrimenkul Değerleme Lisansı 202603/701107/300531/900862/603643/409960 Ömer Akış Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 10.02.2020 omer.akis@senkronguvenlik.com.tr http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890399 BIST

SNKRN SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi BÜLENT ÇOBANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 08.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Evet 9.68 A Grubu Bağımsız Üye Değil SEMİH ERK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.-Ortak, A.Veli Menger Holding-YK Danışmanı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi SELAHATTİN KURUTKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.11.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil YUSUF MURAT BIÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.11.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil ZENFIRA ALIYEVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.07.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi MEHMET PARLAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.07.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890398 BIST

SNKRN SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Şirketimizin 27.11.2020 tarih ve 2020-44 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 1- Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet SEBA‘nın 27.11.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa talebinin kabulüne, 2- Görevden ayrılma sonucu boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere  Sayın Yusuf Murat BIÇAK'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca  Yönetim Kurulu Asil Üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Saygılarımızla, SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.            http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890397 BIST

DZGYO DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yetkili Organ Karar Tarihi 27.11.2020 İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000 Para Birimi TRY İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Ek Açıklamalar Yönetim Kurulumuzun 27.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 1.000.000.000 TL (Bir MilyarTürk Lirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890396 BIST

THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Yönetim Kurulumuz'ca ka rgo operasyonlarına olan odağın artması, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamakla beraber Turkish Cargo'nun benzersiz rekabet avantajından en üst düzeyde yararlanarak sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerimizin sağlamlaştırılması ve gelecekte potansiyel stratejik yurtdışı ortaklıklar için de ayrı bir platform oluşturulması amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890395 BIST

RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 25 82.550.975 2.653.340 21.576.101 693.733 Satışların Maliyeti 25 -78.255.905 -2.271.002 -22.157.814 -490.242 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 4.295.070 382.338 -581.713 203.491 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 BRÜT KAR (ZARAR) 4.295.070 382.338 -581.713 203.491 Genel Yönetim Giderleri 26 -3.834.648 -1.455.672 -3.207.252 -425.760 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 26 0 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 28 4.847.963 332.624 3.330.673 145.729 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 28 -4.017.786 -398.479 -2.721.047 11.788 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.290.599 -1.139.189 -3.179.339 -64.752 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 29 433.902 0 433.902 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 29 -152.963 0 -152.963 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.571.538 -1.139.189 -2.898.400 -64.752 Finansman Gelirleri 30 148.816 1.528.400 -1.017.863 539.108 Finansman Giderleri 30 -1.151.891 -262.124 -756.262 -76.007 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 568.463 127.087 -4.672.525 398.349 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -3.385.743 -310.765 -2.200.909 -719.225 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 31 -182.894 -57.919 -62.625 -57.919 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 31 -3.202.849 -252.846 -2.138.284 -661.306 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -2.817.280 -183.678 -6.873.434 -320.876 DÖNEM KARI (ZARARI) -2.817.280 -183.678 -6.873.434 -320.876 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -2.817.280 -183.678 -6.873.434 -320.876 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 685.667 -1.426.185 Dönem Karı (Zararı) -2.817.280 -183.678 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 23 -2.817.280 -183.678 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.459.800 -651.688 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 18 1.160.542 279.564 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 461.299 98.415 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 403.075 98.415 Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 11 58.224 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -3.793.927 289.528 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 21 -38.635 7.304 Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 -3.675.292 0 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -80.000 282.224 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -350.202 -1.520.134 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 30 0 -1.526.440 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 30 13.254 6.306 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 7 -511.843 0 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 7 148.387 0 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 26.028 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 31 3.756.158 138.375 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 2.225.930 36.536 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 43.147 -544.367 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -9.671.883 9.186.261 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 33 -9.011.734 8.113.893 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -660.149 1.072.368 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 6.111.355 -12.062.947 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 33 4.201.653 -10.832.651 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 8 1.909.702 -1.230.296 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler -7.031.645 0 Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) 10 -7.031.645 0 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 -717.156 -112.307 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 11 -11.442.756 831.531 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 21.200.283 -1.337.223 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 33 3.503.986 67.392 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 17.696.297 -1.404.615 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 13 391.223 -6.556 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8.396.615 512.881 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 33 7.188.332 330.941 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 8 1.208.283 181.940 Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -7.192.889 2.443.993 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 12 -11.124.886 2.484.409 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 12 3.931.997 -40.416 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 685.667 -1.379.733 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -46.452 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -765.642 58.467 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 59.717 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 59.717 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -765.642 -1.250 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16 -762.142 0 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18 -3.500 -1.250 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.807.018 1.442.134 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6.807.018 1.442.134 Kredilerden Nakit Girişleri 19 6.807.018 1.442.134 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 6.727.043 74.416 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 6.727.043 74.416 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 1.382.462 28.479 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 8.109.505 102.895 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 8.494.877 1.382.462 Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar 19.478.267 10.357.846 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33 15.123.895 6.130.602 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 4.354.372 4.227.244 Diğer Alacaklar 5.472.386 11.499.509 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 33 1.039.418 5.241.071 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 4.432.968 6.258.438 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 10.949.115 242.178 Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları 10 10.949.115 242.178 Stoklar 9 1.429.261 712.105 Peşin Ödenmiş Giderler 17.248.577 5.800.754 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11 17.248.577 5.800.754 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31 30.043 46.995 Diğer Dönen Varlıklar 12 2.114.285 81.045 ARA TOPLAM 65.216.811 30.122.894 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 65.216.811 30.122.894 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 2.887.055 2.379.520 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 6 2.887.055 2.379.520 Diğer Alacaklar 4.153.416 4.237.648 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 4.153.416 4.237.648 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15 48.522.037 33.872.062 Maddi Duran Varlıklar 16 12.215.864 12.602.574 Arazi ve Arsalar 16 5.026.113 4.876.113 Binalar 16 1.000.441 1.014.235 Tesis, Makine ve Cihazlar 16 5.023.352 6.021.904 Taşıtlar 16 911.922 388.749 Mobilya ve Demirbaşlar 16 254.036 301.573 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.309 52.499 Diğer Haklar 18 34.969 38.642 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18 9.340 13.857 Peşin Ödenmiş Giderler 44.279 27.570 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11 44.279 27.570 Ertelenmiş Vergi Varlığı 31 2.687.803 2.348.559 Diğer Duran Varlıklar 12 1.820.547 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 72.375.310 55.520.432 TOPLAM VARLIKLAR 137.592.121 85.643.326 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.938.495 6.337.108 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.938.495 6.337.108 Banka Kredileri 19 4.938.495 6.037.505 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19 0 299.603 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19 0 0 Ticari Borçlar 31.868.782 11.180.342 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 33 3.503.986 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 28.364.796 11.180.342 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 1.393.356 1.002.133 Diğer Borçlar 13.024.377 4.627.762 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 33 11.132.409 3.944.077 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 1.891.968 683.685 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 0 0 Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri 10 0 0 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 11 0 19.620 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31 195.073 281.240 Kısa Vadeli Karşılıklar 194.275 236.393 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 21 24.432 66.550 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21 169.843 169.843 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12 4.874.319 942.322 ARA TOPLAM 56.488.677 24.626.920 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.488.677 24.626.920 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.737.999 818.717 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.737.999 818.717 Banka Kredileri 19 8.737.999 818.717 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15 0 0 Diğer Borçlar 0 25.000.000 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 33 0 25.000.000 Uzun Vadeli Karşılıklar 264.848 241.950 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21 264.848 241.950 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31 6.245.292 2.063.723 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.248.139 28.124.390 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 71.736.816 52.751.310 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 65.855.305 32.892.016 Ödenmiş Sermaye 23 63.000.000 21.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 23 41.572.733 41.572.733 Geri Alınmış Paylar (-) 23 -592.091 -289.643 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 23 426.377 316.702 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 23 -16.610.148 -2.383.870 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 20.405.047 12.393.612 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18.178.769 12.393.612 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 23 19.412.766 13.608.194 Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 23 -1.233.997 -1.214.582 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 23 2.226.278 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 23 652.071 463.886 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 652.071 463.886 Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 23 652.071 463.886 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23 69.852 69.852 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 23 69.852 69.852 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 23 -40.251.256 -35.289.690 Net Dönem Karı veya Zararı 23 -2.817.280 -4.961.566 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 65.855.305 32.892.016 TOPLAM KAYNAKLAR 137.592.121 85.643.326 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 21.000.000 41.572.733 -140.697 316.702 2.383.870 1.182.395 69.852 40.197.355 4.907.665 23.962.665 23.962.665 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 4.907.665 -4.907.665 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -32.187 -4.961.566 9.078.327 9.078.327 Dönem Karı (Zararı) 14.072.080 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -148.976 -148.976 -148.976 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.214.582 14.072.080 69.852 -35.289.690 -4.961.566 32.892.016 32.892.016 Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.214.582 14.072.080 69.852 -35.289.690 -4.961.566 32.892.016 32.892.016 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler -4.961.566 4.961.566 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -19.415 8.219.035 -2.817.280 5.382.340 5.382.340 Dönem Karı (Zararı) 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Sermaye Arttırımı 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -14.226.278 -14.226.278 -14.226.278 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 109.675 109.675 109.675 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -302.448 -302.448 -302.448 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -1.233.997 69.852 -40.251.256 -2.817.280 65.855.305 65.855.305 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -2.817.280 -183.678 -6.873.434 -320.876 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 8.011.435 -52.886 7.965.206 -5.632 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 23 6.449.524 6.449.524 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 23 -23.454 -4.567 -19.254 -4.901 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.585.365 -48.319 1.534.936 -731 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 23 -640.913 1.186 -641.837 1.259 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi 23 2.226.278 -49.505 2.176.773 -1.990 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 652.071 0 652.071 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 652.071 0 652.071 0 Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi 23 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 23 652.071 652.071 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 8.663.506 -52.886 8.617.277 -5.632 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 5.846.226 -236.564 1.743.843 -326.508 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23 0 0 Ana Ortaklık Payları 23 5.846.226 -236.564 1.743.843 -326.508 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890394 BIST

RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Faaliyet Raporu Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklamalar 3. ÇEYREK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EKTEDİR http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890393 BIST

RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Sorumluluk Beyanı Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27/11/2020 Karar Sayısı 38 Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı 3. ÇEYREK SORUMLULUK BEYANI http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890392 BIST

ISATRISKURISBTRTIBISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Dava Açılma Tarihi 13.11.2020 Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi 26.11.2020 Davanın Konusu Genel Kurul karar iptali Karşı Taraf(lar) Serhat Özer Davanın Tutarı - Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) - İlgili Mahkeme ve Dosya No İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi-2020/636 Esas Davanın Duruşma Tarihi - Alınan Karar - Bir Sonraki Duruşma Tarihi - Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı - Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - Açıklamalar Serhat Özer vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin iptal edilmesinin yanı sıra bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 2020'de yapılan Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi talepleriyle dava açılmıştır. Genel Kurul kararları, tabi olunan mevzuata ve Esas Sözleşmemize uygun olarak alınmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890391 BIST

PEKGY PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Sermaye Tavanı Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2020 İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000 Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.850.000.000 Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024 Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8 SPK Başvuru Tarihi 09.11.2020 SPK Başvuru Sonucu ONAY SPK Onay Tarihi 27.11.2020 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.12.2020 Ek Açıklamalar Şirketimiz 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 1.850.000.000 TL'ye yükseltilmesine dair izin verilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı değişikliğine ilişkin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görülmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.11.2020 tarihinde onaylanmıştır. Eklenen Dökümanlar EK: 1 Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdf http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890390 BIST

PEKGY PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Pay Alım Satım Bildirimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Pay Alım Satım Bilgileri Açıklamalar Şirket ortaklarımızdan Sayın Ayşegül Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Pay Alım Satım Bilgileri İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) 27/11/2020 4.000.000 4.000.000 37.461.358,23 33.461.358,23 % 14,81 % 14,81 % 13,23 % 13,23 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890389 BIST

PEKGY PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Pay Alım Satım Bildirimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Pay Alım Satım Bilgileri Açıklamalar Şirket ortaklarımızdan Sayın Hasan Peker'in yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Pay Alım Satım Bilgileri İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) 27/11/2020 7.200.000 7.200.000 56.388.758,89 49.188.758,89 % 22,29 % 22,29 % 19,44 % 19,44 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890388 BIST

GEDIKETYAT GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [ETYAT] İlgili Fonlar [] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş  adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. T ARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR 27.11.2020 901 3.318,23 750 2.820,00 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890387 BIST

GEDIKEUKYO GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [EUKYO] İlgili Fonlar [] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş  adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR 27.11.2020 750 2.377,50 750 2.445,00 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890386 BIST

NUGYO NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Pay Alım Satım Bildirimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Pay Alım Satım Bilgileri Açıklamalar Ana hissedarımız Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından Pay Satış Bilgi Formunun revize edilmesine ilişkin olarak SPK'ya yapılmış başvuru hakkındaki açıklama ekte yer almaktadır.    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.             Saygılarımızla, Pay Alım Satım Bilgileri İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890385 BIST

DJISTUSDTRFNYGLDTRQNBFI QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [DJIST, GLDTR, USDTR] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Bildirim İçeriği Açıklamalar 27.11.2020 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890384 BIST

DGGYO DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Pay Alım Satım Bildirimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.10.2020-23.10.2020-25.11.2020-26.11.2020 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Pay Alım Satım Bilgileri Açıklamalar          Sayın Paydaşlarımız   22.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılmış olan 22.10.2020 tarihli Yönetim kurulu Kararına istinaden, 27.11.2020 tarihinde (bugün) 10-10,26 fiyat aralığından 69.307 adet satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Böylelikle şirketimiz paylarının fiili dolaşım oranı %5,0308'e ulaşmıştır. Bu işlemle birlikte satışına karar verilen payların toplam sermayeye oranı 27.11.2020 tarihi itibariyle % 0,4355 ‘e  düşmüştür.    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.   İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Pay Alım Satım Bilgileri İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) 27/11/2020 0 69.307 69.307 1.515.158,29 1.445.851,29 % 0,4564 % 0,4564 % 0,4355 % 0,4355 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890383 BIST

DGGYO DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 29.01.2020-11.11.2020 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar      Şirketin 11 Kasım 2020 tarihli KAP açıklamasında, 2020 yılında değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinde değişiklik yapıldığına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındığı ve bu karara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı alınmak üzere başvuru yapıldığı belirtilmiştir.  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2020 tarih ve E-12233903-340.15-12120 sayılı yazısı ile değerleme şirketinin değiştirilmesine yönelik başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu bildirilmiştir.   Kamuoyunun bilgisine sunarız. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890382 BIST

EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Değerleme Raporu Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Bildirim İçeriği Değerlemeyi Yapan Kuruluş Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş Değerleme Raporunun İçeriği İstanbul Kartal Parselleri Rapor Tarihi 24.11.2020 Açıklamalar İstanbul İli, Kartal İlçesi Parselleri ile ilgili hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890381 BIST