Ekonomik Takvim

Kap Haberleri A A

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
18 Şubat 2018, Pazar - 19:49

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Test Bildirimi Bildirim İçeriği Açıklamalar Test amacı ile gönderilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660672 BIST

SEYKM SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Sorumluluk Beyanı Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17/02/2018 Karar Sayısı 336 Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanan, 17 Şubat 2018 tarih ve 336 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle düzenlenen finansal tabloların, a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yasıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finasal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla,   http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660671 BIST

SEYKM SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Faaliyet Raporu Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklamalar 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait faaliyet raporu ektedir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660670 BIST

SEYKM SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 8.400.000 -795.869 2.593.041 -407.060 673.722 2.731.157 1.741.691 14.936.682 14.936.682 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 2 407.060 95.837 -664.004 -352.781 -352.781 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 8.400.000 -795.869 2.593.041 0 577.885 2.067.153 1.741.691 14.583.901 14.583.901 Transferler 36 178.356 1.563.335 -1.741.691 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 36 157.296 2.625.539 2.625.539 2.625.539 Dönem Karı (Zararı) 39 2.625.539 2.625.539 2.625.539 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 36 157.296 157.296 157.296 Sermaye Arttırımı 28 790.000 -790.000 Kar Payları 28 -616.899 -616.899 -616.899 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 28 100 100 100 Dönem Sonu Bakiyeler 9.190.000 -795.769 2.593.041 157.296 756.241 2.223.589 2.625.539 16.749.937 16.749.937 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 9.190.000 -795.769 2.593.041 157.296 756.241 2.223.589 2.625.539 16.749.937 16.749.937 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 2 268.933 268.933 268.933 Düzeltmelerden Sonraki Tutar -795.769 2.593.041 2.492.522 2.625.539 17.018.870 17.018.870 Transferler 28 119.535 2.506.004 -2.625.539 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 36 54.138 1.874.225 1.874.225 1.874.225 Dönem Karı (Zararı) 39 1.874.225 1.874.225 1.874.225 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 36 54.138 54.138 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 28 795.769 483.891 1.279.660 1.279.660 Dönem Sonu Bakiyeler 3.076.932 211.434 875.776 4.998.526 1.874.225 20.226.893 20.226.893 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -578.801 2.349.655 Dönem Karı (Zararı) 1.874.225 2.625.539 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 41 1.874.225 2.625.539 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 493.269 229.705 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 116.811 150.003 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 116.811 150.003 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 127.168 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 127.168 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 171.501 24.913 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 34 211.327 32.074 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 34 -39.826 -7.161 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 40 -245.282 54.789 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 323.071 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.144.638 -59.690 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.577.066 -3.193.991 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 354 -354 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 1.576.712 -3.193.637 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 8.913 -308.179 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 8.913 -308.179 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10 -1.646.692 -251.402 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 12 285.173 -74.971 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -3.092.784 3.219.937 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 9 -3.092.784 3.219.937 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 27 28.357 212.168 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -72.406 -113.464 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 -72.406 -113.464 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 12 -366.711 51.469 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 134.446 398.743 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 29 -31.147 412.291 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 29 165.593 -13.548 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -777.144 2.795.554 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 40 198.343 -445.899 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -204.514 -2.075.184 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -204.514 -1.458.285 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 -213.756 -1.368.035 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 9.242 -90.250 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 13 -616.899 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 495.589 500.000 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 30 1.279.660 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 500.000 Kredilerden Nakit Girişleri 47 500.000 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -739.117 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 47 -739.117 Ödenen Faiz 37 -44.954 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -287.726 774.471 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -287.726 774.471 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 4.194.962 3.420.491 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 3.907.236 4.194.962 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 53 3.907.236 4.194.962 Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 7 3.701.862 5.607.066 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 354 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 3.701.862 5.606.712 Diğer Alacaklar 9 772.644 781.557 Stoklar 10 4.081.303 2.434.611 Peşin Ödenmiş Giderler 12 450.435 760.652 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40 198.343 Diğer Dönen Varlıklar 29 2.124.667 2.093.520 ARA TOPLAM 15.038.147 16.070.711 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 15.038.147 16.070.711 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 14 7.353.037 7.139.281 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 95.503 104.745 Peşin Ödenmiş Giderler 12 66.536 41.492 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 160.764 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 7.675.840 7.285.518 TOPLAM VARLIKLAR 22.713.987 23.356.229 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 197.277 981.348 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 197.277 981.348 Banka Kredileri 47 197.277 981.348 Ticari Borçlar 7 686.886 3.819.496 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 246.633 218.276 Diğer Borçlar 9 1.217 73.623 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 1.217 73.623 Ertelenmiş Gelirler 12 371.394 738.105 Kısa Vadeli Karşılıklar 25 77.373 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25 77.373 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 293.298 127.705 ARA TOPLAM 1.874.078 5.958.553 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.874.078 5.958.553 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 25 613.016 563.221 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25 613.016 563.221 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 84.518 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 613.016 647.739 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.487.094 6.606.292 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 20.226.893 16.749.937 Ödenmiş Sermaye 30 9.190.000 9.190.000 Geri Alınmış Paylar (-) 30 -795.769 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 30 3.076.932 2.593.041 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 30 211.434 157.296 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 211.434 157.296 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 211.434 157.296 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 875.776 756.241 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 30 4.998.526 2.223.589 Net Dönem Karı veya Zararı 41 1.874.225 2.625.539 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 20.226.893 16.749.937 TOPLAM KAYNAKLAR 22.713.987 23.356.229 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 31 17.043.500 14.357.545 Satışların Maliyeti 31 -12.109.650 -9.859.367 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 4.933.850 4.498.178 BRÜT KAR (ZARAR) 4.933.850 4.498.178 Genel Yönetim Giderleri 28 -1.576.496 -1.361.541 Pazarlama Giderleri 28 -1.090.386 -774.372 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 473.051 912.333 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 -985.156 -755.975 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.754.863 2.518.623 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 3 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.754.866 2.518.623 Finansman Gelirleri 37 582.443 365.643 Finansman Giderleri 37 -165.800 -52.940 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.171.509 2.831.326 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -297.284 -205.787 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 -556.100 -150.998 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 258.816 -54.789 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.874.225 2.625.539 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.874.225 2.625.539 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 41 0 Ana Ortaklık Payları 41 1.874.225 2.625.539 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 54.138 157.296 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 38 67.672 196.621 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 38 -13.534 -39.325 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 38 -13.534 -39.325 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 54.138 157.296 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.928.363 2.782.835 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.928.363 2.782.835 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660669 BIST

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Test Bildirimi Bildirim İçeriği Açıklamalar Test amacı ile gönderilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660668 BIST

UNP ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Genel Açıklama Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi yok Bildirim İçeriği Açıklamalar Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'nun SPK onaylı iç tüzüğü. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660667 BIST

UNP ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Genel Açıklama Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi yok Bildirim İçeriği Açıklamalar Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu SPK onaylı iç tüzüğü. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660666 BIST

AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Sorumluluk Beyanı Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yoktur Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16/02/2018 Karar Sayısı 3 Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı                        SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:  16.02.2018 KARAR SAYISI :  2018/03   Şirketimizce hazırlanan 01.01.2017- 31.12.2017 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda -  Tarafımızca incelendiğini, -  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, -  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla,    İlknur Gür Uralcan                               Başar Ay                                                       Erdinç KAZAK Denetim Komitesi Başkanı               Denetim Komitesi Üyesi                      Mali İşler Direktörü (Vekil) http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660665 BIST

AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 185.000 195.175 44 -5.194 -5.194 -5.194 120.438 330 120.768 107.501 445.779 199.475 645.254 1.248.548 48 1.248.596 Transferler 15.184 184.291 -199.475 -15.184 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 2.069 2.069 2.069 34.709 -330 34.379 125.798 125.798 162.246 -48 162.198 Kar Payları -161.089 -161.089 -161.089 0 -161.089 Dönem Sonu Bakiyeler 185.000 195.175 44 -3.125 -3.125 -3.125 155.147 0 155.147 122.685 468.981 125.798 594.779 1.249.705 0 1.249.705 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 185.000 195.175 44 -3.125 -3.125 -3.125 155.147 155.147 122.685 468.981 125.798 594.779 1.249.705 0 1.249.705 Transferler 17.813 107.985 -125.798 -17.813 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -3.003 -3.003 -3.003 21.827 21.827 294.971 313.795 313.795 Kar Payları -187.381 -187.381 -187.381 Dönem Sonu Bakiyeler 185.000 195.175 44 -6.128 -6.128 -6.128 176.974 176.974 140.498 389.585 294.971 684.556 1.376.119 0 1.376.119 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 438.678 296.517 Dönem Karı (Zararı) 294.971 125.750 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 294.971 125.750 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 270.054 290.466 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 19 82.738 71.476 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 558 -848 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3.659 5.997 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 21, 22 4.881 1.708 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 61.658 75.900 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 48.394 79.152 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 5 48.394 79.152 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 23 69.819 56.910 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -2.010 -68 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 357 239 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -131.704 -64.505 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -117.408 -102.989 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.678 2.953 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -200.135 -31.728 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 255.298 130.934 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 194 -99 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -66.975 -63.576 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 433.321 351.711 Ödenen Faiz -8.999 -8.072 Alınan Faiz 20.069 12.487 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -2.366 -4.506 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -3.347 -55.103 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -388.635 -123.669 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 5 -35.382 -16.835 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.973 82 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -357.226 -106.916 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 50.615 -58.129 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.168.899 683.296 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -922.841 -576.449 Ödenen Temettüler -187.381 -161.089 Ödenen Faiz -29.767 -17.971 Alınan Faiz 21.705 14.084 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 100.658 114.719 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 689 3.934 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 101.347 118.653 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 457.463 338.810 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 558.810 457.463 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 559.536 458.301 Ticari Alacaklar 729.855 618.067 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25 180.720 213.420 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 549.135 404.647 Diğer Alacaklar 13.613 760 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25 10.342 83 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 3.271 677 Türev Araçlar 16 0 673 Stoklar 9 419.114 217.522 Peşin Ödenmiş Giderler 15 8.114 13.641 Diğer Dönen Varlıklar 15 128.689 78.612 ARA TOPLAM 1.858.921 1.387.576 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.858.921 1.387.576 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 102.777 105.374 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25 102.777 105.374 Türev Araçlar 16 2.507 1.881 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5 222.014 214.252 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 45.891 47.155 Maddi Duran Varlıklar 11 1.031.738 756.840 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 79.703 78.326 Şerefiye 12 5.989 5.989 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 73.714 72.337 Peşin Ödenmiş Giderler 15 10.750 41.566 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.495.380 1.245.394 TOPLAM VARLIKLAR 3.354.301 2.632.970 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 720.281 469.319 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 10.461 111.479 Ticari Borçlar 748.337 487.665 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25 34.388 33.716 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 713.949 453.949 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 3.182 2.727 Diğer Borçlar 603 409 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 603 409 Türev Araçlar 16 1.752 1.653 Ertelenmiş Gelirler 15 8.325 3.304 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23 8.224 7.411 Kısa Vadeli Karşılıklar 13.071 13.783 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 11.027 11.369 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 2.044 2.414 ARA TOPLAM 1.514.236 1.097.750 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.514.236 1.097.750 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 419.844 253.574 Türev Araçlar 16 0 1.137 Uzun Vadeli Karşılıklar 24.178 19.131 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 24.178 19.131 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23 19.924 11.673 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 463.946 285.515 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.978.182 1.383.265 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.376.119 1.249.705 Ödenmiş Sermaye 17 185.000 185.000 Sermaye Düzeltme Farkları 17 195.175 195.175 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 44 44 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -6.128 -3.125 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.128 -3.125 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.128 -3.125 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 176.974 155.147 Yabancı Para Çevrim Farkları 176.974 155.147 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 140.498 122.685 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 389.585 468.981 Net Dönem Karı veya Zararı 294.971 125.798 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.376.119 1.249.705 TOPLAM KAYNAKLAR 3.354.301 2.632.970 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 2.767.384 1.954.385 Satışların Maliyeti 18, 19 -2.203.144 -1.517.371 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 564.240 437.014 BRÜT KAR (ZARAR) 564.240 437.014 Genel Yönetim Giderleri 19 -62.503 -57.260 Pazarlama Giderleri 19 -64.232 -56.150 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 19 -5.093 -5.426 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 257.008 164.785 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -212.372 -108.268 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 477.048 374.695 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 5 -48.394 -79.152 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 428.654 295.543 Finansman Gelirleri 21 251.963 185.428 Finansman Giderleri 22 -315.827 -298.311 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 364.790 182.660 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -69.819 -56.910 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 23 -60.807 -52.985 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 -9.012 -3.925 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 294.971 125.750 DÖNEM KARI (ZARARI) 294.971 125.750 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 -48 Ana Ortaklık Payları 294.971 125.798 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 24 1,59000000 0,68000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.003 2.069 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 14 -3.754 2.586 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 23 751 -517 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 21.827 34.379 Yabancı Para Çevrim Farkları 21.827 34.709 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 -413 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 23 0 83 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 18.824 36.448 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 313.795 162.198 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 -48 Ana Ortaklık Payları 313.795 162.246 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660664 BIST

ACP A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Sorumluluk Beyanı Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16/02/2018 Karar Sayısı 2018/26 Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı      a) 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ilişkin olarak, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 16.02.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olma sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide olmayan finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660663 BIST

ACP A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Faaliyet Raporu Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklamalar 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet raporu ektedir.  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660662 BIST

ACP A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20 23.667.000 374.833 47.991 42.931 431.380 -1.754.042 4.753.901 27.563.994 27.563.994 Transferler 20 4.753.901 -4.753.901 Dönem Karı (Zararı) 3.953.330 3.953.330 3.953.330 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -2.024 -2.024 -2.024 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 20 -1.285.013 -1.285.013 -1.285.013 Dönem Sonu Bakiyeler 20 23.667.000 374.833 47.991 40.907 431.380 1.714.846 3.953.330 30.230.287 30.230.287 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 23.667.000 374.833 47.991 40.907 431.380 1.714.846 3.953.330 30.230.287 30.230.287 Transferler 20 3.953.330 -3.953.330 Dönem Karı (Zararı) 319.309 319.309 319.309 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 14.373 14.373 14.373 Sermaye Arttırımı 20 1.333.000 1.333.000 1.333.000 Dönem Sonu Bakiyeler 20 25.000.000 374.833 47.991 55.280 431.380 5.668.176 319.309 31.896.969 31.896.969 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -789.273 -6.191.936 Dönem Karı (Zararı) 319.309 3.953.330 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 319.309 3.953.330 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 927.109 -2.845.263 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13 14 22 623.575 312.855 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 340.873 341.929 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 22 340.873 341.929 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -270.195 605.826 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 19 22 50.308 192.246 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 19 -320.503 413.580 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -6.001 -36.241 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 23 -6.001 -36.241 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -13.659 -4.757.258 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 21 -3.196.957 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler 21 -13.659 -1.560.301 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 26 252.516 687.626 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.035.691 -7.300.003 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 6 7.224.662 -3.070.442 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -18.230.839 -15.636.908 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4 9 -4.045.259 -114.161 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 -14.185.580 -15.522.747 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -4.384.489 518.655 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 4 10 1.234.488 719.425 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 10 -5.618.977 -200.770 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 11 -69.980 405.202 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7.135.641 12.281.384 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 4 9 -453 -25.156 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 9 7.136.094 12.306.540 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 18 -507.330 405.737 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6.817.144 -2.228.631 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 4 10 6.700.000 -5.795 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 10 117.144 -2.222.836 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 16 -20.500 25.000 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -789.273 -6.191.936 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -220.875 -669.739 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 77.454 80.933 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13 75.021 80.933 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 2.433 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -298.329 -750.672 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -214.170 -716.032 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 -84.159 -34.640 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -11.544.352 18.690.327 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.333.000 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 20 1.333.000 Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) 20 -1.285.013 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 612.667 19.975.340 Kredilerden Nakit Girişleri 8 19.975.340 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 7 612.667 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -13.490.019 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -13.490.019 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -12.554.500 11.828.652 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 5 -12.554.500 11.828.652 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 21.036.119 9.237.467 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 8.481.619 21.066.119 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 8.481.619 21.036.119 Finansal Yatırımlar 251.769 7.463.272 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 251.769 7.463.272 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 6 251.769 7.463.272 Ticari Alacaklar 69.707.990 51.818.024 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 9 4.159.420 114.161 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 65.548.570 51.703.863 Diğer Alacaklar 5.046.360 1.302.524 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4 11 1.234.488 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 5.046.360 68.036 Peşin Ödenmiş Giderler 195.578 125.598 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11 195.578 125.598 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12 728.841 161.786 ARA TOPLAM 84.412.157 81.907.323 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 84.412.157 81.907.323 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 488.133 487.633 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 6 488.133 487.633 Diğer Alacaklar 974.604 901.006 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 974.604 901.006 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15 1.274.930 1.274.930 Maddi Duran Varlıklar 1.014.606 1.296.449 Taşıtlar 13 350.653 540.840 Mobilya ve Demirbaşlar 13 663.953 755.609 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 284.312 405.169 Bilgisayar Yazılımları 14 47.962 127.048 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 236.350 278.121 Ertelenmiş Vergi Varlığı 26 216.934 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.253.519 4.365.187 TOPLAM VARLIKLAR 88.665.676 86.272.510 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.631.537 25.508.889 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.631.537 25.508.889 Banka Kredileri 8 12.000.000 25.500.000 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 8 18.870 8.889 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 612.667 Ticari Borçlar 35.094.768 27.839.399 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 9 453 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 35.094.768 27.838.946 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 166.634 673.964 Diğer Borçlar 7.044.479 227.335 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4 10 6.700.000 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 344.479 227.335 Ertelenmiş Gelirler 4.500 25.000 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 16 4.500 25.000 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.122.566 Kısa Vadeli Karşılıklar 288.889 736.740 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19 98.219 225.567 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19 190.670 511.173 ARA TOPLAM 56.353.373 55.011.327 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.353.373 55.011.327 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 125.729 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 125.729 Uzun Vadeli Karşılıklar 415.334 252.051 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19 415.334 252.051 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26 653.116 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 415.334 1.030.896 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 56.768.707 56.042.223 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 31.896.969 30.230.287 Ödenmiş Sermaye 20 25.000.000 23.667.000 Sermaye Düzeltme Farkları 20 374.833 374.833 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 20 47.991 47.991 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 55.280 40.907 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 55.280 40.907 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 20 55.280 40.907 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 431.380 431.380 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 20 5.668.176 1.714.846 Net Dönem Karı veya Zararı 319.309 3.953.330 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 31.896.969 30.230.287 TOPLAM KAYNAKLAR 88.665.676 86.272.510 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 21 675.880.358 76.552.785 Satışların Maliyeti 21 -655.656.087 -52.691.834 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 20.224.271 23.860.951 BRÜT KAR (ZARAR) 20.224.271 23.860.951 Genel Yönetim Giderleri 22 -16.256.650 -18.964.329 Pazarlama Giderleri 22 -8.858.919 -5.687.664 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23 11.088.680 13.351.288 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 23 -4.891.321 -7.796.078 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.306.061 4.764.168 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24 22.655 10.438 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 24 -2.470 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.326.246 4.774.606 Finansman Gelirleri 25 1.777.765 1.189.279 Finansman Giderleri 25 -2.535.779 -1.322.423 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 568.232 4.641.462 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -248.923 -688.132 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 26 -1.122.566 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 26 873.643 -688.132 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 319.309 3.953.330 DÖNEM KARI (ZARARI) 319.309 3.953.330 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 319.309 3.953.330 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 14.373 -2.024 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 20 17.966 -2.530 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.593 506 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 20 -3.593 506 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 14.373 -2.024 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 333.682 3.951.306 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 333.682 3.951.306 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660661 BIST

ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Mali Tablonun Hesap Dönemi 01.01.2017-31.12.2017 Mali Tablonun Verildiği Otorite Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni Geçici Vergi Beyannamesi Mali Tablonun Verilme Tarihi 16/02/2018 Açıklamalar Bankamızın 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait geçiçi vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.  İlgili Gelir Tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, BDDK ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660660 BIST

ASCELPARSN ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Kaydileştirilmeyen Paylara İlişkin Ortaklıktan Çıkarma Bedelleri Hakkında. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır İlgili Şirketler PARSN Satma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2017 Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Gerçek ve tüzel kişi pay sahipleri adına Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş. Toplam Oy Oranı (%) 99,24 Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2017 Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00 Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama 31/07/2017 tarihinden önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması: 3,86 TL, Son 6 ay içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması: 3,80 TL, Son bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması: 3,76 TL, Son 5 yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması: 5,27 TL ve Hazırlanacak Değerleme Raporunda belirlenen fiyatın karşılaştırılması sonucunda bulunan en yüksek bedel olarak belirlenecektir. İşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Değerleme raporu hazırlanmadan önce satma hakkını kullanmak üzere Ortaklık Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak başvuran ortaklarımıza ödemeler, değerleme raporunun hazırlanarak KAP' ta açıklanmasını takiben, ortaklık tarafından 3 iş günlük süre içinde hakim ortaklara iletilmesini izleyen 2 iş günü içinde yapılacaktır. Satma Hakkı Kullanım Bedeli Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Bedeli ASCEL, TREASIL00019 5,27 Para Birimi TRY Günlük Satma Hakkı Kullanım Bilgileri Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım Bedeli ASCEL, TREASIL00019 09.08.2017 1 0,011106 105.400 ASCEL, TREASIL00019 11.09.2017 3 0,058259 552.902,05 ASCEL, TREASIL00019 12.09.2017 2 0,001651 15.672,98 ASCEL, TREASIL00019 13.09.2017 2 0,009444 89.626,89 ASCEL, TREASIL00019 14.09.2017 2 0,022453 213.087,18 ASCEL, TREASIL00019 15.09.2017 3 0,013356 126.748,77 ASCEL, TREASIL00019 18.09.2017 3 0,000887 8.417,77 ASCEL, TREASIL00019 19.09.2017 1 0,019731 187.253,64 ASCEL, TREASIL00019 20.09.2017 3 0,001278 12.130,28 ASCEL, TREASIL00019 21.09.2017 1 0,001244 11.804,8 ASCEL, TREASIL00019 22.09.2017 1 0,001644 15.604,47 ASCEL, TREASIL00019 25.09.2017 1 0,000955 9.064,4 ASCEL, TREASIL00019 27.09.2017 2 0,013355 126.741,39 ASCEL, TREASIL00019 29.09.2017 3 0,00748 70.992,17 ASCEL, TREASIL00019 03.10.2017 1 0,000369 3.504,55 ASCEL, TREASIL00019 04.10.2017 4 0,008982 85.244,46 ASCEL, TREASIL00019 05.10.2017 1 0,000493 4.677,65 ASCEL, TREASIL00019 13.10.2017 3 0,001571 14.911,81 ASCEL, TREASIL00019 16.10.2017 1 0,00025 2.371,5 ASCEL, TREASIL00019 19.10.2017 2 0,000653 6.200,18 ASCEL, TREASIL00019 20.10.2017 3 0,000834 7.916,96 ASCEL, TREASIL00019 23.10.2017 2 0,001447 13.732,04 ASCEL, TREASIL00019 24.10.2017 4 0,002523 23.944,4 ASCEL, TREASIL00019 25.10.2017 6 0,078605 745.991,69 ASCEL, TREASIL00019 26.10.2017 5 0,011613 110.209,24 ASCEL, TREASIL00019 27.10.2017 8 0,012985 123.230,52 ASCEL, TREASIL00019 30.10.2017 12 0,01861 176.619,26 ASCEL, TREASIL00019 31.10.2017 11 0,040254 382.024,66 Toplam Satma Hakkı Kullanım Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Toplam Kişi Sayısı 91 Satma Hakkı Kullanım Bedeli Genel Toplamı 3.246.025,71 Sermayedeki Pay Oranları (%) 0,34 Hakim Ortağın Sermayedeki Pay Oranı (%) 99,59 Ortaklıktan Çıkarma Pay Grup Bilgileri Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmasında Satım Bedeli Ortaklıktan Çıkarılacak Pay Miktarı ASCEL, TREASIL00019 3,86 737.279,64 Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Talebinde Bulunulması Amacıyla Ortaklığa Başvurulma Tarihi 02.11.2017 SPK Başvuru Tarihi 09.11.2017 SPK Başvuru Sonucu ONAY SPK Onay Tarihi 14.02.2018 İhraç Belgesi Tescil Tarihi 15.02.2018 Ortaklıktan Çıkarma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Tarihi 16.02.2018 Ortaklıktan Çıkarmaya Konu Payların İptal Tarihi 16.02.2018 Borsa Kotundan Çıkarılmak Üzere Borsa‘ya Başvuru Tarihi 09.11.2017 Borsa Kotu ve Pazarlarından Çıkarılma Tarihi 19.02.2018 Ek Açıklamalar II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında kaydileştirilmeyen paylara ilişkin ortaklıktan çıkarma bedelleri , Takasbank nezdinde açılan özel bir bloke hesaba yatırılmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660659 BIST

ALBRKBRKT BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) ) Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır İlgili Şirketler ALBRK Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2017 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Tutar 3.000.000.000 Para Birimi TRY İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Planlanan Nominal Tutar 150.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 175.000.000 Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Vadesi 22.05.2018 Vade (Gün Sayısı) 95 Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,3445 Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,85 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış ISIN Kodu TRDBRKT51815 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.02.2018 Satışa Başlanma Tarihi 14.02.2018 Satışın Tamamlanma Tarihi 15.02.2018 Vade Başlangıç Tarihi 16.02.2018 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000 Kupon Sayısı 1 Kira Sertifikası İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 22.05.2018 21.05.2018 22.05.2018 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.05.2018 21.05.2018 22.05.2018 Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 95 gün vadeli 175.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Eklenen Dökümanlar EK: 1 16.02.2018 Tertip ihraç belgesi onaylı.pdf http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660658 BIST

ALBRKBRKT BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) ) Özet Bilgi TRDBRKT21818 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır İlgili Şirketler ALBRK Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.11.2016 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Tutar 1.000.000.000 Para Birimi TRY İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Planlanan Nominal Tutar 125.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000 Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Vadesi 16.02.2018 Vade (Gün Sayısı) 92 Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,1003 Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,30 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış ISIN Kodu TRDBRKT21818 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.11.2017 Satışa Başlanma Tarihi 15.11.2017 Satışın Tamamlanma Tarihi 15.11.2017 Vade Başlangıç Tarihi 16.11.2017 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kira Sertifikası İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 16.02.2018 15.02.2018 16.02.2018 3,1003 4.650.449,94 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.02.2018 15.02.2018 16.02.2018 3,1003 150.000.000 Evet Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler Şirketimiz tarafından ihraç edilen 150.000.000-TL nominal tutarlı, 92 gün vadeli, TRDBRKTK2818 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. Eklenen Dökümanlar EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660657 BIST

ARCLK ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2018 Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2018 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Para Birimi TRY Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) ARCLK, TRAARCLK91H5 Peşin 0,64375 64,375 0,54719 54,719 Kar Payı Ödeme Tarihleri Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4) Peşin 26.03.2018 28.03.2018 27.03.2018 (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). (3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) ARCLK, TRAARCLK91H5 0 0 Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.02.2018 tarihinde aşağıdaki kararı aldı. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 845.302.565,23 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, 842.948.256,97 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre kar payı ödemelerine 26 Mart 2018 tarihinde başlanması öngörülmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 842.948.256,97 TL ana ortaklığa ait net dönem karı elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 12.207.012,88 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 855.155.269,85 TL'nin birinci kar payı matrahı olduğu, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 375.428.312,14 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 701.747.149,05 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2017 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2017 yılı için ayrılmaması SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan 427.577.634,93 TL ortaklara birinci kar payı, 7.422.365,07 TL ortaklara ikinci kar payı olmak üzere toplam, 435.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt kar payı dağıtılması, 40.121.358,98 TL % 10 II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve VUK'a göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak Dağıtılacak 435.000.000,00 TL nakit kar payının 344.369.957,42 TL'sının Cari yıl kazançlarından 90.630.042,58 TL'sının Olağanüstü Yedeklerden karşılanması, 40.121.358,98 TL tutarındaki II. Tertip yasal yedek akçenin 31.058.354,72 TL'sının Cari yıl kazançlarından, 9.063.004,26 TL'sının Olağanüstü Yedeklerden karşılanması, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 367.826.898,00TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %64,375 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,64375 TL brüt=net nakit , Diğer hissedarlarımıza 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye %64,375 nispetinde brüt 0,64375 TL, %54,719 nispetinde net 0,54719 TL nakit, kar payının ödenmesi ve kar payı ödemelerinin 26 Mart 2018 tarihinde başlanması, hususlarının 2017 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere 19 Mart 2018 Pazartesi günü yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Eklenen Dökümanlar EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU ARÇELİK A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 675.728.205 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 368.995.245,83 Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi - SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı 818.542.748,65 376.451.986,01 4. Vergiler ( - ) -24.405.508,32 1.023.673,87 5. Net Dönem Kârı 842.948.256,97 375.428.312,14 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 842.948.256,97 375.428.312,14 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0 Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 842.948.256,97 0 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 12.207.012,88 0 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 855.155.269,85 0 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 427.577.634,93 0 Nakit 427.577.634,93 0 Bedelsiz 0 0 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0 Çalışanlara 0 0 Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0 Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 7.422.365,07 0 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 40.121.358,98 0 17. Statü Yedekleri 0 0 18. Özel Yedekler 0 0 19. Olağanüstü Yedek 367.826.898 0 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 90.630.042,58 Kar Payı Oranları Tablosu Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET - - - 412.820.813,25 0 48,97 0,5472 54,72 TOPLAM 412.820.813,25 0 48,97 0,5472 54,72 Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları () Karda imtiyazlı pay grubu yoktur () Kar Payının 344.369.957,42 TL'sı cari yıl kazançlarından, bakiye 90.630.042,58 TL'sının olağanüstü yedeklerden dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660656 BIST

TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 01.01.2018-31.12.2018 Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi - Tescil Tarihi - Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su - Açıklamalar Yönetim Kurulumuzun 16.02.2018 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660655 BIST

TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe İlişkili Taraf İşlemleri Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar                "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, halka açık şirketler ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,   a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,   b)  Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,   %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak kamuya açıklanmak üzere bir rapor hazırlanmalıdır.   Bu çerçevede hazırlanan rapor ekte yer almakta olup, söz konusu Raporun kabulüne ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir." Saygılarımızla,   İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660654 BIST

YKGYO YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Faaliyet Raporu Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklamalar 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ilişkin faaliyet raporumuz ekte pdf olarak verilmektedir.  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660653 BIST