Güne Başlarken

Bültenler

Güne Başlarken - 31 / 8 / 2016

"TARİHİN KAFİYESİ"

Haftasonu uluslararası basında çıkan haberlerden birisi de Macaristan'ın göçmenlere karşı sınırına yeni bir duvar inşa edeceğiydi.

Macaristan'ın tepkisini iyi anlayabilmek gerekiyor. Geçmişinde kavimler göçü sırasında Macaristan, Avrupa'nın koruyucu kalkanı görevindeydi. Kavimler göçü Macaristan topraklarında sona erimişti. Macaristan'da eriyen göç, Avusturya ve daha derinlere ulaşamadı.

Örneğin; 1241 yılında Cengiz Han'ın oğlu Batu Han Macaristan'da savaş kazanırken, 1526 Mohaç sonrasında 150 yılı aşkın süre boyunca Osmanlı ve Habsburglar Macaristan topraklarında savaşacaklardı.

Bu nedenle Macaristan'ın inşa ettiği ya da etmeyi düşündüğü duvarlar göçmenler kadar Brüksel'i de ilgilendirmekte.

Macaristan'ın tepkisi akla Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ve Alman Merkez Bankası BundesBank'ın politika yaklaşımlarını çağrıştırmakta. 1920'ler başında I. Dünya Savaşı sonrasında Weimar Cumhuriyeti döneminde hiper-enflasyon tecrübe edinen Almanlar için fiyat istikrarı hayati bir konu. Bu nedenle ECB her zaman için ekonomik büyüme yerine fiyat istikrarında takılıp kalıyor. ABD, parasal genişlemeyi sonlandırırken 2015 yılı başında ECB daha yeni parasal genişlemeye gidebilmişti ("Sabırlı Banka", 23 Ağustos 2016).

Tarihteki olaylar ne kadar zaman geçerse geçsin insanların yaşamlarında karar verirken canlanıyorlar. Tahminen ABD'li yazar Mark Twain'in sözü de bunu anlatıyor:
 
"Tarih tekerrür etmese de kafiyelidir".