Seans Bülteni

Bültenler

Seans Bülteni - 31 / 10 / 2014

Halkbank (HALKB, Öneri "EKLE", Nötr): Halkbank 2014 yılının üçüncü çeyrek finansallarını açıkladı. Bir önceki çeyrekte 632,2mn TL konsolide olmayan kar yazan bankanın, bu çeyrekteki karı  %4,9 oranında azalışla 601,5mn TL ile beklentilere paralel geldi. Ayrıntılar için Tıklayınız.
Ayrıca, Banka katılım bankacılığının kuruluşu ve faaliyetleri için genel müdürlüğe yetki kararı vermiştir.
Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2014 yılı 3. Çeyreğinde satış gelirleri %5,5 oranında artarken brüt karlılığı ise %21 oranında artış göstererek 57.536 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin faaliyet karı 2014 yılı 3. çeyreğinde %27 oranında artarak 8 mn TL olarak gerçekleşirken, yatırım faaliyetlerinden net gelirler kaleminde yaşanan değişiklikler net kar üzerinde azaltıcı etki yapmıştır. Şirketin 2013 yılı 3. çeyreğinde yatırım faaliyetlerinden net gelirler (finansal varlık satışı: Şok Mağazaları) 15 mn TL iken, 2014 yılı 3. çeyreğinde net faaliyet gelirlerinin 699 bin TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.  Şirketin 2013 yılı 3. çeyreğinde net dönem karı 18,7 mn TL iken 2014 yılı 3. çeyreğinde bu rakam 4,4 mn TL ile sınırlı kalmıştır. Finansal varlık satışından kaynaklanan geliri 2013 yılı 3. çeyrek karından çıkardığımızda çeyrekler arasında anlamlı bir karşılaştırmaya ulaşılmakta ve 2014 yılı 3. çeyreğinde %38'lik bir artış yakalandığı görülmektedir.