Seans Bülteni

Bültenler

Seans Bülteni - 25 / 7 / 2014

Garanti Bankası (GARAN, Öneri "TUT", Sınırlı Pozitif): Garanti Bankası'nın net dönem karı 2014 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sadece %6,6 oranında artarak 810mn TL'ye yükselmiştir. Bu artışta net faiz gelirlerinde ve net ücret ve komisyon gelirlerinde sırasıyla kaydedilen %19,7 ve %3,4'lük artışlar etkili olurken, menkul kıymet alım satımlarında ilk çeyrekte kaydedilen 146mn TL'lik net gelire karşın 2. çeyrekte 122,7mn TL net zarar kaydedilmesi, net dönem karındaki artışı sınırlandırmıştır.
 
Halkbank (HALKB, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Halkbank'ın net dönem karı 2014 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre beklentilerin üzerinde, %19,2 oranında artarak 632mn TL'ye yükselmiştir. Bu artışta net faiz gelirleri ile net ücret ve komisyon gelirlerinde sırasıyla kaydedilen %5,6 ve %11,5'lik artışlar ile menkul kıymet alım satımlarında ilk çeyrekte kaydedilen 80mn TL'lik net zarara karşın 2. çeyrekte 95mn TL net gelir kaydedilmesi etkili olmuştur. Buna ilaveten Banka ikinci çeyrekte 47mn TL temettü geliri kaydetmiştir.
 
Otokar (OTKAR, Sınırlı Negatif) : Şirket, 2014 yılının ikinci çeyreğinde satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10 azalış göstererek 641 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti ise %13 oranında daralarak 481 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar ise sadece %1 oranında artış göstererek 159 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderlerinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre daha yüksek gerçekleşmesi esas faaliyet karını düşürücü bir etki yapmıştır ve faaliyet karı %3'lük düşüşle 76 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin dönem karı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15'lik azalışla 46 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin üretim ve satışlarını incelediğimizde ise 2013 yılı ilk altı ayında 2.799 adet olan toplam araç üretiminin 2014 yılı aynı dönemi için 2.813 adet olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Satış tarafında ise 2013 yılı ilk 6 ayı 2.809 adet, 2014 yılı satışı 2.665 adet olarak gerçekleşmiştir. Şirketin, 641 mn TL olan satış gelirlerinin %85'lik kısmını yurtiçi satışlar oluşturmaktadır. Yurtiçi satışlardaki değişme ise bir önceki yılın ilk altı ayına göre %10 kayıp olarak gerçekleşmiştir. Minibüs, otobüs, arazi araçları, zırhlı araçlar gibi ürünler üreten şirketin iç pazardaki daralmadan olumsuz etkilendiği görülmektedir.