Uzlaşma Fiyatlarının İlanı

Uzlaşma Fiyatlarının İlanı A A

FİYAT ÖNCELİĞİ

Daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirleri, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanması kuralıdır.

ZAMAN ÖNCELİĞİ

Fiyat eşitliği halinde, zaman açısından daha önce gelen emirler önce karşılanması kuralıdır.

UZLAŞMA FİYATI VE UZLAŞMA FİYATLARININ İLANI

Gün sonunda kar/zarar hesaplamalarına ve günlük takas işlemlerine esas teşkil etmek üzere Borsa tarafından sözleşme bazında günlük olarak hesaplanan ve ilan edilen fiyata uzlaşma fiyatı adı verilir.

Uzlaşma fiyatları Borsa işlem günlerinde seansın bitimini takiben saat 19:00+'den itibaren ilan edilir.