ZİRAAT PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
Son Güncellenme Tarihi:13/04/2016
PORTFOY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
HALKA ARZ TARİHİ :14/02/1990
13/04/2016 Tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri :  86.098.745,06
Yatırımcı Sayısı :  4064
Birim Pay Değeri :  162,376812
Portföy Dağılımı 
Hisse Senetleri : %0,00
Devlet Tahvili /Hazine Bonosu : %89,67
Ters Repo : %1,02
BPP : %0,43
EUROBOND : %0,00
TOPLAM : %91,1271161695209
YATIRIM FONU TEMEL BİLGİLERİ
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Tanıtım Rehberi
KYD Yatırım Fonu Sınıflandırması
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az ve getirisi yüksek olanlar tercih edilir. Fon portföyünün en az %51'i devamlı olarak; Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır.Portföyün karşılaştırma ölçütü %70 KYD DİBS 91 ENDEKSİ + %28 KYD O/N REPO BRÜT ENDEKSİ + %1 KYD ÖST SABİT + % 1 KYD MEVDUAT AYLIK. Portföyün yatırım stratejisi; %70-100 DIBS + TÖSSPBA, %0-30 TERS REPO + BPP, %0-10 MEVDUAT.
Yatırım Stratejisi (Tıklayınız)
Fon İçtüzüğü (Tıklayınız)
Fon İzahnamesi (Tıklayınız)
Mali Tablolar 2012 (Tıklayınız) Mali Tablolar 2013 (Tıklayınız)

Mali Tablolar 2014 (Tıklayınız)
Aylık Rapor (Tıklayınız)
Karşılaştırma Ölçütü Getirileri (Tıklayınız)
Aracılık Komisyonları (Tıklayınız)
Yönetim Ücreti Oranları (Tıklayınız)
Alım-Satım Saatleri (Tıklayınız)
Alım - Satım Yerleri (Tıklayınız)
ZİRAAT YATIRIM ERİŞİM NOKTALARI
ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİ
E-SUBE

Ziraat Yatırım Müşteri Hizmetleri 4444 979
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
Başkan : ÖZAY ÜNAL ÜRESİN
Üye: OSMAN TURAN
Üye: MUTLU KEREM KARABAY
Fon Denetçisi
YAKUP ÖZDEMİR
Fon Müdürü
MUTLU KEREM KARABAY
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı
(TL)
İştirak Oranı
(%)
T.C.ZIRAAT BANKASI A.Ş 45.359.998 75,60
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.400.000 24,00
İDRİS DEMİREL 240.000 0,40
FİKRETTİN AKSU 2 0,00
TOPLAM 60.000.000 100,00
DUYURULAR
Yatırım Fonları Bilgilendirme Notu Tıklayınız...
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
ZİRAAT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU