Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu A A

Yönetim Kurulu Başkanı : Bilgehan KURU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü’nde finans ağırlıklı yüksek lisans yaptı. Mesleki kariyerine 1986-1988 yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Kambiyo Memuru olarak başladı. 1988 yılında Pamukbank T.A.Ş.’de Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. Hazine Bölümünde Servis Yöneticisi ve Bölüm Yöneticisi olarak çalıştı. 2004 yılı Kasım ayında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. Haziran 2007-Temmuz 2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Bilgehan Kuru, Temmuz 2011 de Bankamızda Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başlamış olup, Ağustos 2014’ten itibaren Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Bilgehan KURU Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı görevini de yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Ali KILIÇ

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi-Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu-İşletme Muhasebe Bölümünden mezun oldu.1976-1982 yılları arasında Etibank Genel Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan Kılıç; 1982-1992 yılları arasında Türkiye Öğretmenler Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ali Kılıç; 1992-2003 yılları arasında T. Halk Bankası A.Ş.’nin çeşitli şubelerinde Müdür olarak görev yapmış olup 2005-2011 yılları arasında Şube Operasyonları Daire Başkanı, 2005-2011 yılları arasında ise Genel Müdür Danışmanı olarak görev yaptı. Ağustos/2011’den itibaren T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Danışmanlığına getirilen ve halen bu görevini sürdüren Ali Kılıç, bu görevinin yanı sıra 2013-2017 tarihleri arasında Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. Ali Kılıç, Temmuz/2017 ayından itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürütmektedir. 
 

Yönetim Kurulu Üyesi : Fikrettin Aksu

1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu ve özel sektörde görev yaptıktan sonra, 1984-1994 yılları arasında Ziraat Bankası Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak çalıştı. 1995-2003 yılları arasında Şube Müdürü görev yapan AKSU, 2003 yılından itibaren sırasıyla Ziraat Bankası İştirakler Bölüm Başkanlığı, Yönetim Kurulu Hizmetleri Bölüm Başkanlığı, Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı görevlerini yürüttü. İştirakler Bölüm Başkanlığı sırasında Ziraat Sigorta A.Ş. ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin kuruluş çalışmalarında aktif olarak rol alan AKSU, Ziraat Bankası’nın yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli iştiraklerinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde de bulundu. Fikrettin Aksu; Mayıs 2014 - Mayıs 2016 tarihleri arasında Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmış; Nisan 2015 – Mayıs 2016 tarihleri arasında da Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Ziraat Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini birlikte yürüterek iki şirketin ortak yönetime geçiş çalışmalarını yürütmüştür. 29 Nisan 2016 tarihinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Fikrettin Aksu, 13 Mayıs 2016 tarihi itibariyle de Şirketimizin Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Evli ve iki çocuk sahibi olan Aksu, SMMM ve Bağımsız Denetçi lisanslarına sahiptir.