Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu A A

Yönetim Kurulu Başkanı : Hasan ÖZTAŞ

1968 yılında Adana’da doğdu. Çukurova Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1994’de memur olarak Bankamızda göreve başlayan sırasıyla Uzman, Şube Müdürü, Bölüm Müdürü, Aktif- Pasif Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanı görevlerinde bulunan Öztaş, Temmuz 2017 tarihinden itibaren Analitik Bilanço Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 12.06.2019 tarihinden beri Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Hasan Öztaş, 19.06.2020 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Selim İNCE

1971 yılında Berlin'de doğdu. Lisans eğitimini 1994 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlayarak, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 1997 yılında meslek hayatına başlayan İnce, 2002 yılında Bankamıza Uzman olarak atandı. Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı’nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü olarak görevini sürdüren İnce, Mayıs 2012 yılından itibaren Hazine Operasyonları Bölüm Başkanı olarak görevini yürütmektedir. Selim İnce, 19.06.2020 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir

Yönetim Kurulu Üyesi : Fatma Nur ÇETİNEL

1978 yılında Ankara’da doğdu. 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl başladığı Bankamız Bankacılık Okulu’nu birincilikle tamamladı. 2001 yılında çalışmaya başladığı Hazine Yönetimi iş biriminin çeşitli bölümlerinde görev aldı. 2008 yılında İngiltere’de uluslararası finans ve yatırım konusunda yüksek lisansını tamamladı. Eylül 2016 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Fatma Nur Çetinel, 19.06.2020 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir

Yönetim Kurulu Üyesi : Neslihan ARAS

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Bankamızdaki kariyerine 1993 yılında Bankacılık Okulu ile başladı. Araştırma ve Geliştirme biriminde Uzman, Stratejik Planlama, New York Şubesi, Yapılanma ve Dönüşüm Yönetimi, Performans ve Karlılık Yönetimi, Finansal Yönetim birimlerinde Bölüm Müdürü ve Servis Yöneticisi olarak çalıştı. Aralık 2018'de Finansal Yönetim Bölüm Başkanı olarak göreve başlayan Aras, Aralık 2019'dan itibaren Finansal Koordinasyon Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Neslihan Aras, 19.06.2020 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür : Uğur BOĞDAY

1972 yılında Gölcük’te doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans programını tamamladı. 1998 -2015 yılları arasında çeşitli finans kuruluşlarında görev yaptı. 2015 yılında Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olan Boğday, 2017-2019 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Nisan 2019’tan itibaren ise Ziraat Yatırım Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Uğur Boğday Şirketimizde 12.06.2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.