Yatırımcı Tazmin Merkezine Devir Olacak Hesaplar

2021 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayarak YTM'ye Devredilecek Ziraat Yatırım Hesapları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yatırımcıları Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik"in 24. Maddesinde "Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi birşekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM'ye gelir kaydedilir." şeklinde hükmedilmiştir.

Bu madde uyarınca 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında hesapları zaman aşımına uğrayacak müşterilerimiz aşağıdaki alanlardan TCKN veya Ad, Soyad ve Doğum Tarihi bilgilerini girerek sorgulama yapabilirler.

TC Kimlik No :
veya
Ad :
Soyad :
Doğum Tarihi :
Yapılan sorgulama sonucunda alacağınız çıkması durumunda, Şirketimizin Müşteri İletişim Hattı ile temasa geçilmesi gerekmektedir.