Sabah Stratejisi

Sabah Stratejisi A A

Sabah Stratejisi - 12 / 11 / 2018

 

ŞİRKET HABERLERİ

Adana Çimento (ADANA, ADBGR ADNAC, Sınırlı Pozitif) : Şirket'in 3Ç2018'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında artarak 44,3mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti Şirket'in bu çeyrekte 39mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Diğer yandan, brüt karlılık da aynı dönemler itibariyle %53 oranında artmış ve 3Ç2018'de 59,2mn TL olmuştur. Şirket'in yılın üçüncü çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %22 ve %29 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %27 ve %31 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak - Eylül net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 oranında artarak 143,2mn TL'ye yükselmiştir.

Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Negatif): Holding 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 392,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı dönemindeki 86,5mn TL'lik ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %101,5 oranında artan Holding'in brüt karı ise maliyetlerdeki görece yüksek artışın etkisiyle %69,9 oranında artarak 82,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın diğer faaliyetlerden gelirler kur kaynaklı 19mn TL'den 212,7mn TL'ye yükselmiş ve faaliyet karı 43,4mn TL'den 248,7mn TL'ye ulaşmıştır. Ancak özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan bu çeyrekte 441,5mn TL gider kaydedilmiş ve 77,2mn TL'lik finansman gideri ile birlikte Holding ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte Holding'in ilk dokuz ay ana ortaklık net dönem zararı 555,2mn TL'ye ulaşmıştır. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 161,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Bera Holding (BERA, Sınırlı Negatif): Holding'in 3Ç2018 ana ortaklık net dönem zararı 54,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri 3. çeyrekte %68 oranında artan Holding'in brüt karı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %95,2 oranında artarak 171,6mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler de 5,8mn TL'ye yükselmiş ve karı desteklemiştir. Diğer taraftan finansman giderleri ise 27,9mn TL'den 150,1mn TL'ye yükselmiş ve dönem zararı oluşmasında ana etken olmuştur. 3. çeyrek zarar rakamıyla birlikte Holding'in 2018 yılı ilk 9 aydaki ana ortaklık net dönem karı 5,4mn TL'ye olarak gerçekleşmiştir.

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Pozitif): Şirketin 3Ç2018'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,2 oranında artarak 363,8mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi 311mn TL, bizim beklentimiz ise 323mn TL idi. BİM'in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,1 oranında artarak 8.460mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %32,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %45,8 oranında artarak 1.584mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,4 puan artışla %18,7'ye yükselmiştir. BİM'in operasyonel giderleri aynı dönemde %37,3 oranında artmış ve 1.112mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 16,8mn TL gider kaydedilmesi ardından faaliyet karı %61,7 yükselişle 455,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,9 puan yükselerek %5,4 olmuştur. 3. çeyrek FVAÖK rakamı %63,8 artışla 562,2mn TL olurken, FVAÖK marjı 1,1 puan artışla %6,6'ya yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2,7mn TL olmuştur. Finansman tarafında 10,9mn TL'lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 468,9mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 363,8mn TL olmuştur. Net kar marjı 0,7 puan artışla %4,3 olmuştur. Şirketin 9 aylık net dönem karı 2017'nin aynı dönemine göre %39 artışla 891,3mn TL'ye ulaşmıştır.

3. çeyrek sonuçları ardından şirket yıl sonu beklentilerini revize emiştir. Yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen satış hacmine istinaden, %20 ve üzeri olan satış büyüme beklentisi yaklaşık %30'a (+- 2 puan) revize edilmiştir. Yine ilk dokuz aydaki FVAÖK marj gelişimine istinaden, FVAÖK marj beklentisi %5,0(+-0,5 puan) 'dan, %5,5 ve üzeri olarak güncellenmiştir.

Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB, Sınırlı Negatif): Şirket 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 56,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 15,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte %22 oranında azalan şirketin brüt karı ise %40 oranında azalarak 44,4mn TL olmuştur. Diğer taraftan finansman giderlerinin 3Ç2017'deki 18,8mn TL'den 3Ç2018'de 78,3mn TL'ye yükselmesi zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık zararı 90,8mn TL'ye ulaşmıştır.

GSD Holding (GSDHO, Pozitif): Şirketin 2018 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 230mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı döneminde ise 7,3mn TL net dönem kar kaydedilmişti. Şirketin brüt karı %243 oranında artarak 40,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise %16,8 oranında artarak 8,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 25,8mn TL gelir kaydedilmiştir. Faaliyet karı ise 57,9mn TL'ye ulaşmıştır. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 221,1mn TL olmuş ve ne dönem karındaki artışın temel sebebi olmuştur. Finansman tarafında 25,5mn TL gider gerçekleşmiştir. 26mn TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortalık net dönem karı 230mn TL olarak açıklanmıştır. 3. çeyrek finansallarıyla beraber şirketin 2018 yılının ilk 9 aydaki ana ortaklık net dönem karı 371,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Net Holding (NTHOL, Sınırlı Negatif): Holding 3. çeyrekte 153,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Geçen yılın aynı çeyreğinde 18,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Holding'in satış gelirleri 3. çeyrekte %26,1 oranında artışla 233.9mn TL'ye ulaşırken, brüt karı da %28,5 oranında artarak 92,9mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan bu çeyrekte kaydedilen 226,2mn TL'lik finansman gideri bu çeyrekte zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur. 3. çeyrek zarar rakamıyla Ocak-Eylül net dönem zararı 276,5mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde ana ortaklık net dönem karı 1,5mn TL idi.

Özak GYO (OZKGY, Nötr): Şirket 3Ç2018'de konsolide 33,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılını aynı döneminde 22,1mn TL ana ortaklık net dönem karı elde edilmişti. Diğer yandan brüt karlılık aynı dönemler itibariyle %70 oranında artarak 71,5mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise %66 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki %64'ün bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Zarar kaydedilmesinde söz konusu dönemler itibariyle 142,1mn TL artan net finansman giderleri etkili olmuştur. Üçüncü çeyrek zararı ile birlikte Şirket'in yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem zararı 31,9mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 64,9mn TL ana ortaklık net dönem karı elde edilmişti.

Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): Pegasus'un 2018 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 655mn TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde 742,2mn TL olmuştur. 3Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı 536,8mn TL idi. Satış gelirleri %63,3 artışla 3,351mn TL, satışların maliyeti de %73,7 artışla 2.220mn TL olmuştur. Brüt kar ise %46 artışla 1.132mn TL'yi göstermiştir. 145,3mn TL'lik operasyonel giderler ve 224,2mn TL'lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet farı 762,2mn TL'yi göstermiştir. 3Ç2017'deki faaliyet karı 723,1mn TL idi. Diğer taraftan, yatırım faaliyetlerinden 4,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler 5,6mn TL'yi göstermiştir. Pegasus'un 3Ç2018 FAVKÖK'ü %48 artışla 1.343mn TL olurken, FAVKÖK marjı 4 puan düşüşle %40,1'e gerilemiştir. Finansman öncesi faaliyet karı 772,6mn TL'yi göstermiştir. Pegasus 2018 3. çeyrekte 43,4mn TL'lik finansman geliri yazmış ve vergi öncesi karı 815,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekteki vergi öncesi kar 680,3mn TL idi. 72,8mn TL'lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 743,1mn TL olmuştur. Bu kar içinde 0,7mn TL'lik kontrol gücü olmayan paylara bağlı kar olması sebebiyle ana ortaklık payına düşen kar 742,4mn TL'dir. 2018 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 645,2mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde ana ortaklık net dönem karı 494,2mn TL idi.

Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Nötr): Şirket'in 3Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artarak 62,1mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti Şirket'in bu çeyrekte 69 TL kar elde edebileceği yönündeydi. Diğer yandan, brüt karlılık da aynı dönemler itibariyle %23 oranında artarak 221,3mn TL olmuştur. Şirket'in yılın üçüncü çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %2 ve %7 olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermemişlerdir. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak - Eylül ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında artarak 292,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Torunlar GYO (TRGYO, Öneri "EKLE", Sınırlı Negatif): Torunlar GYO 3Ç2018'de 974mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 17,4mn TL kar kaydetmişti. Piyasa beklentisi Şirket'in bu yılın ikinci çeyreğinde 895mn TL zarar kaydetmesi yönündeyken, bizim beklentimiz de buna yakın 894mn TL zarar kaydedeceği yönündeydi. Brüt karın 3Ç2018'de 135,3mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 oranında artmasına rağmen 1.077mn TL'lik net finansman gideri (Yüksek döviz açık pozisyonu bulunan Şirket bu çeyrekte 985,2mn TL kur farkı gideri kaydetmiştir) artışı zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur. Şirket'in 3Ç2018'deki brüt kar marjı %40 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar marjı %71 idi. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2018'de 340,5mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %106 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemler itibariyle konut ve ofis satış gelirlerinde 132,1mn TL'lik artış yaşanmıştır. Şirket'in kira gelirleri ise 3Ç2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında artarak 141mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek zararı sonrasında Şirket'in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem zararı 1.042mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 114,3mn TL kar elde etmişti.

Tümosan Motor (TMSN, Sınırlı Negatif): Şirket 3Ç2018'de 6,6mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılını aynı döneminde 4,8mn TL kar elde edilmişti. Diğer yandan brüt karlılık aynı dönemler itibariyle %4 oranında azalarak 20mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise %18 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki %15'in üzerinde gerçekleşmiştir. Bir önceki dönemde elde edilen 4,1mn TL net esas faaliyetlerden gelirler bu çeyrekte yerini 7mn TL'ye gidere bırakarak zarar kaydedilmesinde önemli bir etken olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek zarar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak - Eylül ana ortaklık net dönem zararı 12,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki dönemki zarar 7,1mn TL idi.

Vakıfbank (VAKBN, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Vakıfbank'ın 2018 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %8,3 oranında azalarak 985mn TL'ye gerilemiş ancak hem bizim beklentimiz olan 817mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 838mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada net faiz gelirlerinin TÜFE endeksli tahvil getirileri kaynaklı beklentimizin üzerinde gelmesi ana etken olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

Yataş (YATAS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 3Ç2018'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,9 oranında gerileyerek 15,3mn TL olmuş ancak piyasa beklentisi olan 7mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri 244,8mn TL olan şirketin brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %6,1 oranında gerileyerek 3Ç2018'de 98,8mn TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemler itibariyle Şirket'in pazarlama giderleri ve net finansman giderleri sırasıyla 54,2mn TL ve 27,4mn TL ile baskılamışlardır. 9 aylık net dönem karı %20,6 azalışla 41mn TL olmuştur.

Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Pozitif):Şirket 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 107,2mn TL olarak gerçekleşmiş ve piyasanın 134mn TL'lik zarar beklentisinden altta kalmıştır. Geçen yılın aynı döneminde ise şirket 10mn TL kar açıklamıştı. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,2 oranında artarak 1.872mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %30,7 oranında artmış ve böylelikle brüt karı %135,3 oranında artarak 522,6mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %17,5 oranında artmış ve diğer faaliyetlerden net 7,4mn TL gelir yazılmıştır. Böylelikle 481,8mn TL faaliyet karı gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 691,1mn TL gider yazılmış ve bu durum zarar açıklanmasında ana etken olmuştur. 7,3mn TL vergi gideri sonrası 3. Çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 107,2mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek zararı ile birlikte Şirket'in 2018 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem zararı 29,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 43,2mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "EKLE", Nötr): Şirket'in büyüme stratejisine uygun olarak, proje yönetimi, gayrimenkul pazarlaması ve kiralaması, müşavirlik hizmetleri, arsalar üzerinde hasılat paylaşımı modeline dayanan projeler geliştirme konularında faaliyet göstermek amacı ile 1980 yılında kurulmuş, 31.850.000 adet a grubu hissesi TC. Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ), 14.534.997 adet b grubu hissesi Dentaş Gayrimenkul Yatırım A.Ş'e ve 1.950.000 adet b grubu hissesi Estaş Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme San. Tic. AŞ.'ye ait olan Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi Ve Ticaret A.Ş. (Emlak Planlama ,EPP) paylarının, Öztaş İnş. Tah. İşlerş Tic. AŞ.'e ait olan 16.665.003 adet b grubu hissenin toplam 73.838.783 TL bedel üzerinden şirket tarafından 09.11.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile satın alınmasına karar verilmiştir.

6 Kasım 2018 Tarihli Emlak Konut GYO Raporumuz için tıklayınız…

Ülker Bisküvi (ULKER, Sınırlı Pozitif): Şirket 3.çeyrek sonuçlarına yönelik düzenlediği telekonferansta beklentilerinde revize yapmıştır. Buna göre satış geliri beklentisini maksimum 5,5 milyar TL'den 5,8 milyar TL'ye, FAVÖK beklentisini ise %15'in biraz üzerinde olarak güncellemiştir.
 
Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın 3Ç2018'deki net dönem karı 1.690mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyrekte 2.223mn TL kar elde edilmişti. Ziraat Bankası'nın net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %31 oranında artarak 6.710mn TL'ye yükselmiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %3 oranında gerileyerek 638mn TL olmuştur. Diğer yandan bir önceki çeyreğe göre temettü gelirlerinin düşmesinin yanı sıra ticari zarar ve karşılık giderlerindeki artış karın bir önceki çeyreğe göre düşük gelmesinde etkili olmuştur. Banka'nın 3Ç2018'deki özsermaye ve aktif karlılığı sırasıyla %12,9 ve %1,3 olurken; takiteki krediler oranı %1,6, kredi mevduat oranı %112 ve sermaye yeterlilik oranı %16,22 olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, üçüncü çeyrek karı ile birlikte Ziraat Bankası'nın 2018 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 5.643mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemindeki net dönem karı 6.507mn TL idi.

SEKTÖR HABERLERİ

Savunma: Altay tankının seri üretim sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında imzalandı. Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile 24 Nisan'da sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verilmişti. Kaynak: Habertürk

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Çemaş Döküm (CEMAS, Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 36,7mn TL'dir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 3,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Satış gelirleri %39,9 oranında artan şirketin brüt karı ise 9,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %29,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden giderler de 0,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı 2,7mn TL olmuştur. Diğer taraftan özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 3Ç2018'de 20,9mn TL gider kaydedilmiştir. Buna ilaveten finansman tarafında da 25,1mn TL gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 42,8mn TL olurken ana ortaklık net dönem zararı 36,7mn TL olmuştur. 3. çeyrek rakamları sonrasında şirketin 2018 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem zararı 49,6mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde Şirket 1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Göltaş Çimento (GOLTS, Nötr): Şirket 3Ç2018'de 24,1mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılını aynı dönemindeki ana ortaklık zararı 0,9mn TL idi. Diğer yandan brüt karlılık aynı dönemler itibariyle %219 oranında artarak 49,5mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise %36 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki %17'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Zarar kaydedilmesinde söz konusu dönemler itibariyle 44,4mn TL artan net finansman giderleri etkili olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek zarar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak - Eylül ana ortaklık net dönem zararı 24mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 1,3mn TL kar kaydedilmişti.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Sınırlı Negatif):Şirketin 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 118,4mn TL'dir. Geçen yılın aynı döneminde ise şirket 15,1mn TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %95,8 oranında artarak 943,9mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %57,2 oranında artmış ve böylelikle brüt karı %258,6 oranında artarak 331,8mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %18,8 oranında artarak karlılığı olumlu desteklerken, diğer faaliyetlerden kur farkı gideri kaynaklı net 205,1mn TL gider yazılmış ve buna bağlı olarak da sadece 14,6mn TL faaliyet karı kaydedilmiştir. Finansman tarafında da 150,3mn TL gider yazılmıştır. 6,3mn TL vergi gideri sonrası 3. Çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 118,4mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek zararı ile birlikte Şirket'in 2018 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem zararı142,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 9,9mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.

Karel Elektronik (KAREL, Nötr): Şirket 3Ç2018'de 25,8mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılını aynı döneminde 7,5mn TL kar elde edilmişti. Diğer yandan brüt karlılık aynı dönemler itibariyle %167 oranında artarak 72,7mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise %37 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki %24'ün üzerinde gerçekleşmiştir. Zarar kaydedilmesinde söz konusu dönemler itibariyle 73,7mn TL artan net finansman giderleri etkili olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek zarar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak - Eylül ana ortaklık net dönem zararı 17,8mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 26,8mn TL kar kaydedilmişti.

Parsan Makina (PARSN, Nötr): Şirket 3Ç2018'de 131,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılını aynı döneminde 3,4mn TL ana ortaklık karı elde edilmişti. Diğer yandan brüt karlılık aynı dönemler itibariyle %209 oranında artarak 69,4mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise %53 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki %30'un üzerinde gerçekleşmiştir. Zarar kaydedilmesinde söz konusu dönemler itibariyle 223,8mn TL artan net finansman giderleri etkili olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek zarar rakamı ile birlikte 2018 yılı Ocak - Eylül ana ortaklık net dönem zararı 1645mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 12mn TL kar kaydedilmişti.

Sabah Stratejisi Raporumuz için tıklayınız...