Sabah Stratejisi

Sabah Stratejisi

Sabah Stratejisi - 18 / 10 / 2017

 

ŞİRKET HABERLERİ

Hürriyet Gazetesi (HURGZ, Nötr): Şirketin en son kamuya açıklanan 30.06.2017 tarihli finansal tablolarında, 806 m2'si kiralık alan olup Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller altında, geriye kalan 8.444 m2'lik alan ise Maddi Duran Varlık kalemi altında toplam 727bin TL değer ile takip edilmekte olan, Trabzon'da kayıtlı bulunan 9.250m2 büyüklüğündeki gayrimenkulün satışı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.

Tüpraş (TUPRS, Öneri "EKLE", Nötr): Şirket tarafından yurtdışında ihraç edilecek 7yıl vadeli, 700mn USD nominal değerli ve %4,5 sabit kupon faiz oranlı Borçlanma Aracı ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi 16.10.2017 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu ihraç dün SPK tarafından onaylanmıştır.

4 Ağustos 2017 Tarihli Tüpraş Raporumuz için tıklayınız…

Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri "AL", Nötr), DO-CO (DOCO, Negatif): Türk Hava Yolları A.O.'nın İstanbul Yeni Havalimanına taşınması ile birlikte söz konusu havalimanında ikram hizmeti tedariki hususlarıyla ilgili olarak firmalarla görüşmelere başlanmış olup bu kapsamda SATS Ltd (SATS)'ın iştiraki olan SATS Investments Pte. Ltd. (SIPL) ile bir niyet anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu niyet anlaşması kapsamında gerekli ön şartların gerçekleşmesi hukuki, idari ve düzenleyici onayların alınması üzerine ilgili kuruluşça ikram hizmetleri konusunda yatırım yapılması söz konusu olabilecektir. THY'nin ikram hizmeti tedarikini DO-CO yapmaktaydı.

21 Ağustos 2017 Tarihli Türk Hava Yolları Raporumuz için tıklayınız…

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık Sektörü: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin yayınladığı Eylül ayı çek raporuna göre; 2017'nin 9 aylık döneminde bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre %8 artarak 565 milyar TL, toplam çek adedi ise %9 azalarak 15 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Işıklar Enerji (IEYHO, Nötr), Çemaş Döküm (CEMAS, Nötr): Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Özışık İnşaat ve Enerji'ye olan borcuna mahsuben Işıklar Enerji aktifindeki Çemaş Döküm Sanayi paylarından beher değeri 2,0443 TL olarak hesaplanan 25,7mn adet Çemaş payının Özışık'a satılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu işlem sonrasında Şirketin Çemaş sermayesindeki pay oranı % 65,64, Özışık'ın pay oranı % 10,84 olacak olup, Çemaş'ın yönetim kontrolünde bir değişiklik olmayacaktır.

Ulusoy Un (ULUUN, Sınırlı Pozitif): Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından 02.10.2017 tarihinde açılan Buğday Unu ihalesine Şirket'in vermiş olduğu teklif kapsamında firma uhdesinde kalan miktar 10.12.2017 tarihine kadar Gazze'ye teslim edilecektir. İhale bedeli 3,2mn TL'dir.

Sabah Stratejisi Raporumuz için tıklayınız...