Sabah Stratejisi

Sabah Stratejisi

Sabah Stratejisi - 16 / 08 / 2017

 

ŞİRKET HABERLERİ

Enka İnşaat (ENKAI, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Enka İnşaat'ın ana ortaklık net dönem karı 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,7 oranında artarak 727,5mn TL'ye ulaşmış ve hem bizim beklentimiz olan 549mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 575mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada mühendislik ve inşaat grubu karlılığının yatırım faaliyetlerinden net 306,9mn TL'lik gelir kaydedilmesine bağlı olarak beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Mühendislik ve inşaat grubu net dönem karı ikinci çeyrekte 427,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Enka'nın toplam satış gelirleri 2Ç2017'de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8 oranında azalarak 2.504mn TL'ye gerilemiştir. Bu düşüşte mühendislik ve inşaat grubu gelirlerindeki azalma etkili olmuştur. Diğer taraftan brüt kar ise satış maliyetlerindeki daha yüksek azalmanın etkisiyle %10,2 oranında artarak 616,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.  Operasyonel giderler ise aynı dönemde %4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2Ç2016'daki 6,8mn TL'lik gidere karşın 2Ç2017'de 6,3mn TL gelir kaydedilmiş ve faaliyet karı da %15,2 oranında artarak 493,2mn TL'ye yükselmiştir. Buna ilaveten, mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden net gelirler ikinci çeyrekte 2Ç2016'daki 198,5mn TL'den 305,7mn TL'ye yükselmiş ve karlılığı olumlu desteklemiştir. Diğer taraftan finansman tarafında 2Ç2016'daki 24mn TL'lik gelire karşın 2Ç2017'de 23,2mn TL gider kaydedilmesi karın daha da yüksek gelmesini engellemiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Enka'nın ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 1.353,2mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,4 oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir.

Ayrıca Enka İnşaat, 01.01.2017-30.06.2017 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, 165mn TL'sının 4.600mn TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 27.09.2017 tarihinden itibaren hisse başına brüt %3,59; net %3,05 oranında Kar Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir.

Ülker Bisküvi (ULKER, Nötr): Şirket'in 2Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,5 oranında azalarak 84,1mn TL'ye gerilemiştir. Şirketin karının azalmasının temel sebebi yatırım faaliyetlerden gelirlerin geçen seneye göre azalmasıdır. Ülker Bisküvi'nin satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,1 oranında artarak 1.114mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %11,9 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %8,7 oranında artarak 267,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,5 puan düşüşle %24'ü göstermiştir. Ülker Bisküvi'nin operasyonel giderleri aynı dönemde %10,4 oranında artmış ve 137,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 4,5mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %0,3 düşüşle 125,5mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,3 puan gerileyerek %11,3'ü göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 26,6mn TL gelir kaydeden şirketin (2Ç2016'da 54,9mn TL idi) finansman öncesi karı 152,1mn TL olmuştur. Finansman tarafında 39,3mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 112,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 94,9mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 84,1mn TL'dir. Net kat marjı 1,7 puan gerilemeyle %7,6 olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,6 oranında artarak 182,7mn TL olmuştur.

Net Holding (NTHOL, Sınırlı Pozitif): Net Holding'in 2017 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 12,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 5,2mn TL'ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri %37 oranında artan Holding'in brüt karı ise %30,9 oranında artarak 56,2mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet karı da operasyonel giderlerdeki görece düşük artış ve diğer faaliyetlerden kaydedilen 6,5mn TL'nin etkisiyle %95,6 oranında artarak 29,2mn TL olmuştur. Diğer taraftan, finansman giderinin 7,9mn TL'den 15,7mn TL'ye ulaşması dönem karının daha yüksek gelmesini engellemiştir. İkinci çeyrek kar rakamına karşın, ilk çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Net Holding ilk yarı da 16,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde Holding 15,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Bursa Çimento (BUCIM, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,7 oranında azalarak 17,5mn TL'ye gerilemiştir.  Şirket'in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %7 oranında azalarak 50,7mn TL olmuştur. Diğer yandan, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,6 oranında azalarak 30,9mn TL olmuştur.
 
Akbank (AKBNK, Öneri "EKLE", Nötr): Akbank, uluslararası piyasalardan 1,15 milyar ABD Doları karşılığı 543 milyon ABD Doları ve 515 milyon Avro olmak üzere sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin 945 milyon ABD Doları karşılığı kısmı 1 yıl; 205 milyon ABD Doları kısmı ise 2 yıl vadeli olarak temin edilmiştir. Kredinin 1 yıl vadeli diliminin toplam maliyeti Libor +% 1,35 ve Euribor + %1,25; 2 yıl vadeli vadeli diliminin ise toplam maliyeti Libor + %2,20'dir.

27 Temmuz 2017 tarihli Akbank raporumuz için tıklayınız...

Göltaş Çimento (GOLTS, Nötr): Şirket, 29 Eylül 2017 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 0,50TL temettü dağıtılmasına karar verildiğini duyurmuştur.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın 2Ç2017'deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre önemli bir değişim göstermeyerek 2.166mn TL olmuş; özkaynak karlılığı da %20,5 oranında gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Ziraat Bankası'nın 2017 yılı ilk yarısındaki karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 oranında artarak 4.336mn TL olmuştur. Ziraat Bankası'nın kredileri çeyreksel bazda %7,5 oranında artarak 270.855mn TL'ye yükselirken, kredi mevduat oranı %112,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Takipteki krediler oranı ise %1,6 ile sektörün oldukça altındadır.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir-Çelik: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği verilerine göre 2017 yılının ilk 7 aylık döneminde, Türkiye'nin toplam ham çelik üretimi %13,6 oranında artışla, 2016 yılının aynı dönemindeki 19mn tondan 21,6mn tona yükseldi. 

Sabah Stratejisi Raporumuz için tıklayınız...