Sabah Stratejisi

Sabah Stratejisi A A

Sabah Stratejisi - 06 / 04/ 2020

 

ŞİRKET HABERLERİ

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Negatif): Şirket, COVID-19 salgını nedeniyle düşen talebi göz önünde bulundurarak, üretim kapasite kullanım oranında geçici süre ile %50 kapasite azaltımına gideceğini duyurmuştur. "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, kısa çalışma ödeneği alınması için başvuruda bulunulacağı bildirilirken, üretim süreci mevcut sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde devam edileceği duyurulmuştur.

Çelebi Hava Servisi (CLEBI, Nötr): Şirket, 31 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Kar Dağıtımının taksitli yapılması, taksit tutarları ve taksitli dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmiş olup, 3 Nisan 2020 tarihinde Yönetim Kurulu, Kar Dağıtımının 2 eşit taksitte; 31 Ağustos 2020 (2,1750000 brüt, 1,8487500 net) ve 30 Ekim 2020 (2,1750000 brüt, 1,8487500 net) tarihlerinde yapılmasına karar vermiştir.

Çimsa (CIMSA, Nötr): Şirket pay sahibi Serra SABANCI tarafından şu metin duyurulmak üzere Şirket tarafına iletilmiştir: "Portföyümde bulunan Borsada işlem görmeyen nitelikteki 291.816 lot ÇİMSA payımın borsada işlem görebilen nitelikte paylara çevrilmesi için aracı kurum vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kurumuna başvuru süreci başlattım. Bu paylarımın kısa ve orta vadede 3. Kişilere satılması söz konusu olmayıp söz konusu paylarımın Borsada işlem gören nitelikte paylara çevirimi sonrasında mevzuat tarafından öngörülen takvime uygun olarak, yatırımcısı olacağım bir özel serbest yatırım fonuna transfer edilmesini planlamaktayım."

 

3 Mart 2020 Tarihli Çimsa Raporumuz için tıklayınız…


Deva Holding (DEVA, Nötr): Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüsün etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde şirketin yaptığı açıklamaya göre bu olağanüstü durum, tüm sektörleri olduğu gibi ilaç sektörünü de olumsuz etkilemiş olmakla birlikte, şirket, sağlık alanındaki önemli misyonu gereği toplum sağlığını korumak ve gerektiğinde ihtiyaç duyulan tedavileri tıbbın hizmetine sunabilmek için ülkemizde ilaç tedariğinin devamlılığının sağlanması konusunda gerekli çaba göstermektedir. COVID-19'un tedavi protokolünde yer alan, şirket portföyünde bulunan ve piyasada çok sayıda muadili de bulunan antibiyotik ve yine virüsün yaygınlaşmasının önüne geçme noktasında dezenfektan olarak ihtiyaç duyulan kolonya, tam kapasiteyle üretilmekte ancak; söz konusu antibiyotik ve kolonya satışlarının mali tablolar üzerinde materyal bir etkisi bulunmamaktadır. Türkiye genelinde tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında tanıtım faaliyetlere ara verilmiş, kongre ve toplantı katılımları ileriki tarihlere ertelenmiştir. Öte yandan, hastalık hakkında tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılmış; çalışanların yurt dışı seyahatleri iptal edilmiş, Şirket toplantılarının uzaktan erişim ile gerçekleştirilmesi özendirilerek yüz yüze görüşmeler sınırlandırılmış, Şirket, kritik Genel Müdürlük personeli haricindeki personelinin uzaktan ya da dönüşümlü olarak çalışması uygulamasına geçmiştir. Şirket personeli uzaktan çalışmaya hazırlıklı olup, Şirket faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için gerekli olan tüm altyapı donanımları hazır bulundurulmaktadır. Üretim tesislerinde ise ilaç tedariğinin devamı için tüm tedbirler en üst düzeyde alınarak faaliyetler devam etmekte olup, çalışanları bu konuda düzenli olarak bilgilendirilmekte, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yönlendirmeler ve açıklamalar takip edilerek tüm yeni uygulama ve aksiyonların hayata geçirilmesine devam edilmektedir.

Ege Endüstri (EGEEN, Sınırlı Negatif): 24.03.2020 tarihli açıklamada, Corona virüs salgını nedeniyle gelinen noktada, Müşteri ve tedarikçilerde ortaya çıkan fabrika duruş ve sipariş iptallerine istinaden, Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızdaki faaliyetlerinin 30 Mart'a kadar olan süreçte yavaşlatılması, akabinde 30 Mart ile 6 Nisan arasındaki süreçte ise üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmıştı. Şirketin tedarikçi ve müşteri sipariş koşulları tekrar değerlendirilerek bu sürenin 9 Nisan 2020 olarak revize edilmesi kararlaştırılmıştır.

Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Negatif): Koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarının 13 Nisan 2020 tarihine kadar kapalı olacağı kamuya açıklanmıştır. Ford Avrupa'nın, koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımına paralel olarak Avrupa'da ticaretin kesintiye uğraması ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle, üretim faaliyetlerine ara vermeyi devam ettirme yönünde aldığı kararlar dikkate alınarak Şirketin de üretim faaliyetlerine ara verme süresi 27 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.


14 Şubat 2020 Tarihli Ford Otosan Raporumuz için tıklayınız…

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Sınırlı Pozitif): Şirket tarafından, İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık mevkiindeki Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili olarak 03/08/2017 tarihinde "ÇED Olumlu" Kararı verildiği, bu ÇED Olumlu Kararı hakkında, bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2017/1432 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olup, şirketçe davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında davaya müdahillik talebinde bulunulduğu açıklanmış idi. Gelinen durumda, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından davanın reddine karar verildiği, hususu şirkete tebliğ edilmiştir.

Tümosan (TMSN, Sınırlı Pozitif): 25 Aralık 2019 tarihinde TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TÜMOSAN) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS) arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi Alt Yüklenici Sözleşmesi kapsamında, FNSS tarafından TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 'ye avans ödemesi yapılmıştır.

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Negatif): Koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Avrupa ülkelerinden yapılan tedarik ve teslimat süreçlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle Ankara ve Erenler Fabrikalarında yapılan üretime 23.03.2020 tarihinden başlamak üzere 14 gün süreyle ara verileceği kamuya açıklanmış olup, yaşanan gelişmeler sonucunda bu süre 20 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Üretim dışında kalan operasyonlar şirketin İş Sürekliliği Planı ve çalışanların sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edecektir

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): 3 Nisan 2020 tarihinde, dış ticaretin finansmanı ile birlikte genel finansman ihtiyaçları çerçevesinde kullandırılmak üzere, ICBC Türkiye'den 325 milyon ABD Doları tutarında 3 yıl vadeli kredi temin edilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır.

 

18 Şubat 2020 Tarihli Vakıfbank Raporumuz için tıklayınız…

 

SEKTÖR HABERLERİ

Akaryakıt: Benzinin litre fiyatına 03.04.2020 tarihi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş zam geldi. AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,99 liradan 5,19 liraya yükselecek. Kaynak: Matriks

Kar Payı Dağıtımı: Hazine ve Maliye Bakanlığı, firmaların kar dağıtımlarını 2019 karının yüzde 25'i ile sınırladı. Hazine ve Maliye Bakanlığının twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Covid-19'un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda firmaların kar dağıtımlarını 2019 karının %25'i ile sınırlandırdık. İş gücü piyasamızı, istihdamı, şirketlerimizin öz kaynaklarını, sermaye yapılarını ve nakit dengelerini korumalıyız. " Kaynak: Foreks

 

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Altınyağ Kombinaları (ALYAG): Şirketin "Madencilik ve Enerji" sektöründe faaliyet göstermek üzere yaptığı girişimleri kapsamında, Madencilik sektöründe faaliyetlerine başlayabilmesini teminen Entegre Olmayan Zenginleştirme Tesisi satın almasına, bu kapsamda yapılacak yatırımlar ve gerekli makina parkının satın alınması için tedarikçilerle gerekli görüşmelerin yapılmasına, söz konusu yatırımlarla ilgili yapılacak görüşmeler ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik'in yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verildiği duyurulmuştur.

DOCO (DOCO): COVID-19 salgını dolayısıyla dünya genelinde uçuşlarda meydana gelen ciddi azalma ve resmi makamlar tarafından organizasyonlar ve restoran işletmelerine yönelik getirilen kısıtlamalar ve yasaklamalar sebebiyle, analistlerin 1 Nisan tarihinde başlayan 2020/2021 mali yılı ile ilgili ciro ve kar beklentilerine ulaşılamamaktadır. Yönetim kurulu personel ve üretim giderlerinden tasarruf edilerek faaliyetlerin sürdürülmesine yönelik, halihazırda yürürlüğe konulmuş olan kapsamlı tedbir paketi kararları almıştır. Buna ek olarak, 2019/2020 mali yılına ait olumlu operasyonel sonuçların, krizin yarattığı olağanüstü yüklerden ve bunların ticari faaliyetler üzerindeki sonuçlarından olumsuz etkileneceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bugünden bakıldığında, gelecekte şirketin sürdürülebilirliğini garanti altına almak amacıyla, geçtiğimiz haftalar içerisinde yeterli nakit miktarı şirket tarafından güvence altına alınmıştır. Salgının sebep olduğu devam eden gelişmeler ve güçlü dinamikleri nedeniyle, 2020/2021 mali yılı ile ilgili tahminlerin ne zaman verileceği öngörülememektedir. Toplantı yasağı nedeniyle 15 Temmuz tarihinde Viyana'da yapılması planlanan yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamayacaktır. Yeni tarih ilerleyen zamanlarda bildirilecektir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a 2019/2020 mali yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasını önerme kararı almıştır.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC): Şirketin %50 oranında ortak olduğu ve geçici süreyle hizmete kapatıldığını duyurulan Kanyon AVM'nin hizmete kapatıldığı 20 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan süre için kapalı olan mağaza kiracılarından kira bedeli alınmamasına karar verilmiştir. Alınan bu karar kapsamında; Şirket açısından oluşacak gelir kaybının kısıtlı düzeyde olması beklenmekle birlikte, salgının seyri ve süresi öngörülemediğinden, finansal etkisi izleyen dönem içerisinde daha net analiz edilebilecektir.

İş Yatırım (ISMEN): Sermayesinde %74 paya sahip olduğu bağlı ortalığı Efes Varlık Yönetim A.Ş.'nin 40mn TL olan sermayesinin 70mn TL'ye çıkarılması amacıyla yapılacak bedelli sermaye artırımına katılmaya ve artırılacak 30mn TL'nin tamamının Şirket tarafından karşılanmasına karar verildi. Bedelli sermaye artırımı sonrası bağlı ortalık sermayesindeki pay %85,14 olacaktır.

Makine Takım Endüstrisi (MAKTK): Şirket, Covid-19 salgınının neden olduğu azalan talep ortamını, stoklarının yeterli seviyede olmasını ve ilaveten gıda dışı ürün nakliyatına getirilen sınırlamaları göz önüne alarak, salgının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde tedbiren Gebze/Kocaeli'ndeki üretim tesislerinde 03.04.2020 tarihi itibarıyla üretime geçici süreliğine ara vermiştir. Bu kapsamda Ülkedeki gelişmelerin takip edilmekte olduğu, Covid-19 salgını önlemleri kapsamında kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması konusunda başvurular yapılacağı açıklanmıştır. Üretim faaliyetlerinde meydana gelebilecek gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Sabah Stratejisi Raporumuz için tıklayınız...