Sabah Stratejisi

Sabah Stratejisi A A

Sabah Stratejisi - 30 / 10 / 2020

 

ŞİRKET HABERLERİ 

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa'nın 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı 52,2mn TL ile 3Ç2019'un %138,4 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,4 oranında artmış ve 170mn TL'ye yükselmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %20,8 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %27,4 artışla 42,8mn TL olurken, brüt kar marjı 1 puan artışla %25,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise 3Ç2019'a göre %22,7 artmış ve 15,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden kambiyo karları kaynaklı 14mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece 3Ç2020'deki faaliyet karı %134 artışla 41,3mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 11,6 puan artışla %24,3 olmuştur. Diğer taraftan, Şirket' in geri alınan paylarının satışının ana etken olduğu 15,5mn TL'lik net yatırım faaliyetlerden gelir kaydedilmiştir. 0,9mn TL'lik net finansman geliri ile 57,7mn TL'lik vergi öncesi kara ulaşılmıştır. 5,5mn TL'lik vergi gideri sonrasında 3. çeyrek net dönem karı 52,2mn TL'yi göstermiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak - Eylül dönemi net dönem karı geçen yılın aynı dönemin göre %65 artarak 108,7mn TL'ye yükselmiştir.

Şekerbank (SKBNK, Nötr): Şekerbank'ın 3Ç2020'deki net dönem karı  3,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyrekte Banka 2,69mn TL kar elde etmişti. Banka'nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %3,8 oranında düşerek 358mn TL olurken, net ücret ve komsiyon gelirleri %9,2 oranında artmış ve 48,8mn TL olmuştur. Bir önceki çeyrekte 8,2mn TL ticari kar açıklayan Banka, bu çeyrekte 77,9mn TL ticari zarar kaydederken, karşılık giderleri %54,9 oranında düşmüş ve 3Ç2020'de 84,2mn TL'ye gerilemiştir.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Banka'nın 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 13,4mn TL'ye yükselmiştir. Banka bir önceki yılın aynı döneminde Banka 231,9mn TL net dönem zararı kaydetmişti.

Diğer yandan SPK,  Şekerbank'ın bedelli sermaye artırım talebini onayladı.

SEKTÖR HABERLERİ

Altın: Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, 2020'nin üçüncü çeyreğinde merkez bankaları 2010 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana altında ilk kez net satıcı hale geldi. Konseyin verilerine göre bu gelişmeye Özbekistan Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın satışları neden oldu. Bunun yanında Rusya Merkez Bankası da çeyreklik bazda 13 yılın ardından ilk kez altında satışa geçti. Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre Özbekistan Merkez Bankası 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 34,9 ton altın sattı. Aynı dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın satışı ise 22,3 tonu buldu. Dünya Altın Konseyi Kıdemli Analisti Louise Street, altın satışlarının yerli kaynaklardan alım yapan ve yüksek altın fiyatlarından yararlanmak isteyen merkez bankaları tarafından yapıldığını belirtti. Kaynak: Bloomberght

Halka Arz: Doğtaş ve Kelebek markalarıyla mobilya sektöründe yatırımlarına devam eden Doğanlar Yatırım Holding BioTrend'in halka arzını 2021'de yapacak. Holdingin yönetim kurulu başkanı Davut Doğan, "Halka arzdan önce yabancı ortaklık yapmayı planlıyoruz" dedi. Kaynak: Dünya

DİĞER SİRKET HABERLERİ

Adel Kalemcilik (ADEL): Şirketin 31.08.2020 tarihinde sona eren Toplu-İş Sözleşmesinin yeni dönemine ilişkin görüşmeler Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi temsilen Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası arasında başlamış olup, gelişmeler ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde verilecektir.

Doğan Burda (DOBUR): Şirketin 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı 0,8mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 1,9mn TL net dönem zararı kaydedilmişti. Üçüncü çeyrek karına rağmen ilk 6 aydaki zarara istinaden 2020 yılının Ocak -Eylül dönemi net dönem zararı 2,7mn TL'yi göstermiştir. 2019'un ilk 9 aylık net dönem zararı 1,8mn TL idi.

Ege Seramik (EGSER, Pozitif): Şirketin 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı 30,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2019 net dönem karı ise 2,6mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %78 oranında artmış ve 165,7mn TL'ye yükselmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %51 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %168,5 artışla 57,5mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise 3Ç2019'a göre %2,6 azalmış ve 21,2mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 1,7mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece 3Ç2020'deki faaliyet karı 34,6mn TL'ye ulaşmıştır. Diğer taraftan, Şirket yatırım faaliyetlerinden 1,3mn TL gider kaydetmiştir. 4,6mn TL finansman geliri ardından, vergi öncesi karı 37,9mn TL olan şirket 7,3mn TL vergi gideri sonrası 30,6mn TL net dönem karı elde etmiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak - Eylül dönemi net dönem karı 52,8mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 11,2mn TL net kar elde etmişti.

Reysaş GYO (RYGYO, Sınırlı Negatif): Reysaş GYO, 3Ç2020'de (konsolide) 38mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı çeyreğinde 45,5mn TL net dönem karı elde etmişti. Şirket'in satış gelirleri üçüncü çeyrekte yıllık %20,9 oranında artarak 68,1mn TL'ye yükselirken, brüt kar %14,1 oranında artmış ve 62,2mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 3Ç2020'de %91,3 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket'in bu çeyrekte 91,7mn TL net finansman gideri kaydetmesi zarar yazılmasında önemli bir etken olmuştur.
Üçüncü çeyrek zararı sonrasında Şirket'in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem zararı 73,3mn TL'ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 27mn TL kar elde edilmişti.

Türk Prysmian Kablo (PRKAB): Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan 400 kV Gebze - Kroman Celik, Kroman Celik- Deri OIZ ve Deri OIZ - Tepeoren güzergâhları yeraltı kablo bağlantı projeleri ihalesi için Şirket ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. 'nin oluşturduğu DB.KAB. 20 Adi Ortaklığı tarafından verilen teklifin en düşük 2. teklif olduğu öğrenilmiştir. İhale teknik değerlendirme aşamasındadır.

Sabah Stratejisi Raporumuz için tıklayınız...